Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Šķeļtovā Dziesmu svētku karogs

Šķeltovā pie pagasta pārvaldes ēkas 30.06., plkst.13:16 tika svinīgi pacelts Dziesmu svētku karogs, kuru rotā zīme, kas izveidojās iedziedot latgaliešu tautasdziesmu «Guoju pa mežu».
Karoga pacelšanas brīdis tika fiksēts fotogrāfijās, tās no visiem novadiem tika iesūtītas svētku organizatoriem, un attēli tika izmantoti Dziesmu svētku parkā kā atklāšanas pasākuma scenogrāfijas elementi.


Ar karoga pacelšanu simboliski novēlam savējiem Andrim Bižānam, Sigitai Ģirsei un Viktorijai Japiņai izturību, prieku, gandarījumu šajā svētku laikā Rīgā!
Lai GAISMA līgo Latvijā!

Informāciju sagatavoja un iesniedza
Aglonas novada Šķeļtovas Tautas Nama direktore
 Astrīda Leikuma
Telefons: 65600826