Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Attīstības prog. 2019.-2025.

Saturs atjaunots: 29.04.2020.

Aglonas novada dome 2020. gada 26. martā apstiprināja aktualizētos
Aglonas novada attīstības programmas 2019.- 2025. gadam rīcības un
investīciju plānus (protokols Nr.7, 6.§).

Sedes protokols

Download43 downloads

III Ricibas plans AP2020
Download65 downloads

IV Investīciju plans AP2020
Download87 downloads

Attīstības programmas materiāli lejuplādei

1. Lēmums AP 2019.-2025.

Aglonas novada dome 2018. gada 29. martā pieņēma lēmumu Nr. 9 (prot. Nr. 7.§) “Par Aglonas novada attīstības programmas 2019-2025. gadam izstrādes uzsākšanu”. Saskaņā ar šo lēmumu ir apstiprināts attīstības programmas izstrādes darba uzdevums, tā izpildes termiņi un izstrādes vadības/darba grupas sastāvs.


Lejuplādēt108 downloads

2. AP 2019.-2015. dokumentu pakete (arhīvs ZIP, ~16MB)

Aglonas novada dome paziņo, ka 2019.gada 30.aprīļa domes sēdē (protokols Nr.6, 10.§) apstiprināta Aglonas novada attīstības programma 2019.-2025.gadam.

Arhīva saturs:
I_Pasr_sit_raksturojums_AP.pdf
II_Strat_dala_AP.pdf
III_Ricibas_plans_AP.pdf
IV_Investiciju_plans_AP.pdf
Lemums_AP_apstiprinasana.pdf
Pazinojums_par_AP_apstiprinasanu.docx
V_Istenosana_uzraudziba_AP.pdf


Lejuplādēt138 downloads