Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Attīstības prog. 2019.-2025.

Saturs atjaunots: 8.05.2019.

Attīstības programmas materiāli lejuplādei

1. Lēmums AP 2019.-2025.

Aglonas novada dome 2018. gada 29. martā pieņēma lēmumu Nr. 9 (prot. Nr. 7.§) “Par Aglonas novada attīstības programmas 2019-2025. gadam izstrādes uzsākšanu”. Saskaņā ar šo lēmumu ir apstiprināts attīstības programmas izstrādes darba uzdevums, tā izpildes termiņi un izstrādes vadības/darba grupas sastāvs.


Lejuplādēt18 downloads

2. AP 2019.-2015. dokumentu pakete (arhīvs ZIP, ~16MB)

Aglonas novada dome paziņo, ka 2019.gada 30.aprīļa domes sēdē (protokols Nr.6, 10.§) apstiprināta Aglonas novada attīstības programma 2019.-2025.gadam.

Arhīva saturs:
I_Pasr_sit_raksturojums_AP.pdf
II_Strat_dala_AP.pdf
III_Ricibas_plans_AP.pdf
IV_Investiciju_plans_AP.pdf
Lemums_AP_apstiprinasana.pdf
Pazinojums_par_AP_apstiprinasanu.docx
V_Istenosana_uzraudziba_AP.pdf


Lejuplādēt21 downloads