Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ilgtspējīga attīstība

Saturs atjaunots: 7.02.2019.


Paziņojums „Par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam” 1. redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai


Aglonas novada pašvaldība informē, ka 2013. gada 30. jūlija domes sēdē pieņemts lēmums „Par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam” 1. redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai (protokols Nr.14.§12.2)
Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1. redakcija publiskota sabiedrībai pašvaldības mājas lapā www.aglona.lv sadaļā Novada dome – Ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2013. gada 01. augusta līdz 29. augustam. Par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmju laikiem Aglonas novadā tiks paziņots katrā pagasta pārvaldē un mājas lapā www.aglona.lv
Aglonas novada attīstības plānošanas dokumenti tiek izstrādāti Eiropas sociālā fonda finansētā projekta Nr. 1DP/ 1.5.2.0/10/APIA/VRAA/085 „Aglonas novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

Pielikumā lejupielādei:
Aglona IAS 1. redakcija (PDF, 2.1MB)

Saskaņā ar Aglonas novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumu Nr. 26, §15 apstiprināta Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam gala redakcija.
Protokola izraksts

Pārskats (DOC, ~7.5MB)
Aglona IAS gala versija 1 (DOC, ~11MB)

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS