Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Ilgtspējīga attīstība

Saturs atjaunots: 7.02.2019.


Paziņojums „Par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam” 1. redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai


Aglonas novada pašvaldība informē, ka 2013. gada 30. jūlija domes sēdē pieņemts lēmums „Par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam” 1. redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai (protokols Nr.14.§12.2)
Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1. redakcija publiskota sabiedrībai pašvaldības mājas lapā www.aglona.lv sadaļā Novada dome – Ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2013. gada 01. augusta līdz 29. augustam. Par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmju laikiem Aglonas novadā tiks paziņots katrā pagasta pārvaldē un mājas lapā www.aglona.lv
Aglonas novada attīstības plānošanas dokumenti tiek izstrādāti Eiropas sociālā fonda finansētā projekta Nr. 1DP/ 1.5.2.0/10/APIA/VRAA/085 „Aglonas novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

Pielikumā lejupielādei:
Aglona IAS 1. redakcija (PDF, 2.1MB)

Saskaņā ar Aglonas novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumu Nr. 26, §15 apstiprināta Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam gala redakcija.
Protokola izraksts

Pārskats (DOC, ~7.5MB)
Aglona IAS gala versija 1 (DOC, ~11MB)