Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Sabiedrības līdzdalība

Saturs atjaunots: 15.04.2019.

“Ar Aglonas novada domes 28.02.2019. lēmumu (prot. Nr. 4, 13.§) “Par Aglonas novada attīstības programmas 2019-2025.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” tiek uzsākta Aglonas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana. Publiskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2019.gada 8.marta līdz 2019.gada 5.aprīlim. Aglonas novada attīstības programmas 2019-2025.gadam 1.redakcija: ….”.

Publikācijas

Aglonas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes 2013.-2037. gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana ir noslēgusies