Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Teritorijas plānojums

Saturs atjaunots: 7.02.2019.

Lai atvērtu dokumentus, jums ir nepieciešams Adobe Acrobat Reader pēdējo versiju atradīsiet šeit.

Aglonas novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam

Atbilstoši 2013. gada 28. augustā pieņemtajam Aglonas novada domes lēmumam “Par Aglonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” (protokols Nr. 18, 17.§.) ir apstiprināts Aglonas novada Teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr. 10 “Aglonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”

Paziņojums par teritorijas plānojumu PDF (lejupielādei) Publikācija

I daļa. Paskaidrojuma raksts

III daļa.  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam

Aglonas novada domes sēdes protokols

II daļa. Grafiskā daļa

 1. Aglonas Bazilika aizsardzības zona
 2. Aglonas Bazilika teritorija
 3. Derīgie izrakteņi
 4. Teritorijas esošā izmantošana 30 000
 5. Teritorijas esošā izmantošana 30 000 GP2
 6. Teritorijas esošā izmantošana Aglonas ciemi GP3
 7. Teritorijas esošā izmantošana Aglonas ciems
 8. Teritorijas esošā izmantošana D dala
 9. Teritorijas esošā izmantošana Jaunaglonas ciems
 10. Teritorijas esošā izmantošana Priežmales Grāveru Šķeltovas ciemi
 11. Teritorijas esošā izmantošana ZA daļa
 12. Teritorijas esošā izmantošana ZR daļa
 13. Teritorijas plānotā izmantošana D daļa
 14. Teritorijas plānotā izmantošana Aglonas ciems
 15. Teritorijas plānotā izmantošana Novada ciemi
 16. Teritorijas plānotā izmantošana ZA daļa
 17. Teritorijas plānotā izmantošana ZR daļa
 18. Topogrāfiskā pamatne 30 000
 19. Topogrāfiskā pamatne D daļa
 20. Topogrāfiskā pamatne ZA daļa
 21. Topogrāfiskā pamatne ZR daļa
 22. Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Aglonas ciema shēma
 23. Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru ciema shēma
 24. Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciema shēma
 25. Udenssaimniecības attīstība Aglonas novada Priežmales ciema shēma
 26. Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Šķeļtovas ciema shēma
 27. Ugunsdzēsība

Aglonas pagasta Teritorijas plānojums 2006 – 2015
Zaudējis spēku

Grafiskā daļa

Kartes 1:5000

Kartes 1:10000

Kartes 1:50000

Teksta daļa

Kastuļinas pagasta Teritorijas plānojums 2007 – 2019
Zaudējis spēku

Grafiskā daļa

Kartes 1:5000

Kartes 1:10000

Teksta daļa

Grāveru pagasta Teritorijas plānojums 2009 – 2021
Zaudējis spēku

Grafiskā daļa

Kartes 1:5000

Kartes 1:10000

Teksta daļa

Škeltovas pagasta Teritorijas plānojums 2007 – 2019
Zaudējis spēku

Grafiskā daļa

Kartes 1:5000

Kartes 1:10000

Teksta daļa

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS