Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Būvvalde

Saturs atjaunots: 28.08.2014.

Valdis Viļums - Būvvaldes vadītājs
Igors Guba - Būvinspektors

Tālr.: +371 65324573
e-pasts: padome@aglona.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks
Trešdien 8:30 – 17:00
(Pārtraukums: 12:30 – 13:00)

Aglonas novada pašvaldības Būvvalde ir Aglonas novada pašvaldības struktūrvienība, kas Aglonas novada domes noteikto pilnvaru ietvaros veic pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā (Būvniecības likums) Aglonas novada administratīvajā teritorijā.

Būvvaldes darbības mērķis ir līdzsvarotas vides veidošana un būvniecības stratēģijas izstrādāšana, realizācija un kontrole Aglonas novada teritorijā atbilstoši tās attīstības plānam, teritorijas plānojumam un apbūves noteikumiem.

Būvvaldes funkcijas:

 • kontrolēt un nodrošināt apbūves kārtību Aglonas novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar Aglonas novada teritorijas plānojumu, detālplānojumiem un apbūves noteikumiem;
 • izskatīt būvprojektus un pieņemt lēmumus par tiem;
 • izsniegt un reģistrēt būvatļaujas, t.sk. reģistrēt saskaņā ar LR Būvniecības likuma 6.pantu īpašajā būvniecības procesa kārtībā izsniegtās būvatļaujas;
 • kontrolēt, kā būvniecības dalībnieki ievēro būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu Aglonas novada administratīvajā teritorijā.
Informāciju sagatavo un iesniedz
Igors Guba
Aglonas novada būvvalde
 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS