Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par būvvaldi

Saturs atjaunots: 18.07.2022.

Apvienotā Preiļu novada kontaktinformācija atrodama šeit!
https://preili.lv/pasvaldiba/kontaktinformacija/strukturu-iestazu-darbinieku-kontakti/

Būvvaldes darbības mērķis ir līdzsvarotas vides veidošana un būvniecības stratēģijas izstrādāšana, realizācija un kontrole Aglonas novada teritorijā atbilstoši tās attīstības plānam, teritorijas plānojumam un apbūves noteikumiem.

Būvvaldes funkcijas:

  • kontrolēt un nodrošināt apbūves kārtību Aglonas novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar Aglonas novada teritorijas plānojumu, detālplānojumiem un apbūves noteikumiem;
  • izskatīt būvprojektus un pieņemt lēmumus par tiem;
  • izsniegt un reģistrēt būvatļaujas, t.sk. reģistrēt saskaņā ar LR Būvniecības likuma 6.pantu īpašajā būvniecības procesa kārtībā izsniegtās būvatļaujas;
  • kontrolēt, kā būvniecības dalībnieki ievēro būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu Aglonas novada administratīvajā teritorijā.