Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par būvvaldi

Saturs atjaunots: 24.08.2021.

Valdis Viļums - Būvvaldes vadītājs
Igors Guba - Būvinspektors

Tālr.: +371 65324573
e-pasts: padome@aglona.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks
Trešdien 8:30 – 17:00
(Pārtraukums: 12:30 – 13:00)

Būvvalde ir Aglonas pagasta pašvaldības struktūrvienība, kas Aglonas novada domes noteikto pilnvaru ietvaros veic pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā (Būvniecības likums) Aglonas novada administratīvajā teritorijā.

Būvvaldes darbības mērķis ir līdzsvarotas vides veidošana un būvniecības stratēģijas izstrādāšana, realizācija un kontrole Aglonas novada teritorijā atbilstoši tās attīstības plānam, teritorijas plānojumam un apbūves noteikumiem.

Būvvaldes funkcijas:

  • kontrolēt un nodrošināt apbūves kārtību Aglonas novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar Aglonas novada teritorijas plānojumu, detālplānojumiem un apbūves noteikumiem;
  • izskatīt būvprojektus un pieņemt lēmumus par tiem;
  • izsniegt un reģistrēt būvatļaujas, t.sk. reģistrēt saskaņā ar LR Būvniecības likuma 6.pantu īpašajā būvniecības procesa kārtībā izsniegtās būvatļaujas;
  • kontrolēt, kā būvniecības dalībnieki ievēro būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu Aglonas novada administratīvajā teritorijā.