Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Domes deputāti

Saturs atjaunots: 2.01.2018.

N.p.
k.
Vārds, uzvārdsStatuss E-pasts Tālrunis
1Ingūna BarkevičaDomes priekšsēdētājainguna.barkevica@aglona.lv65324570
29285185
2Juris ButēvicsDomes priekšsēdētājas vietnieksjuris.butevics@aglona.lv
3Anatolijs RuskulisDeputātsanatolijs.ruskulis@aglona.lv
4Andris GirssDeputātsandris.girss@aglona.lv
5Andris ValainisDeputātsandris.valainis@aglona.lv
6Igors ReščenkoDeputātsigors.rescenko@aglona.lv
7Marita GrebežaDeputātemarita.grebeza@aglona.lv
8Osvalds ŠatilovsDeputātsosvalds.satilovs@aglona.lv26526305
9Vadims KrimansDeputātsvadims.krimans@aglona.lv

Par domes priekšsēdētāja pieņemšanas laikiem

Pamatojoties uz Aglonas novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Aglonas novada domes nolikums” 88. punktu ir noteikti Aglonas novada domes priekšsēdētājas Ingūnas Barkevičas apmeklētāju pieņemšanas laiki Aglonas novada teritoriālajās pārvaldēs 2018.gadā
Teritoriālā vienībaIngūna Barkeviča
Aglonas novada administratīvā ēka
Aglona, Somersetas iela 34
Katra mēneša pirmā un pēdējā pirmdiena no plkst. 9.00-11.00.


Aglonas novada
Grāveru pagasta pārvalde
Ezeru iela 21, Grāveri, Grāveru pagasts
Katra mēneša trešā otrdiena no plkst. 10.00-11.00.
Aglonas novada
Kastuļinas pagasta pārvalde
Ilzes iela 19, Priežmale, Kastuļinas pagasts
Katra mēneša otrā pirmdiena no plkst. 10.00-11.00.
Aglonas novada
Šķeltovas pagasta pārvalde
Daugavpils iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pagasts
Katra mēneša trešā pirmdiena no plkst. 10.00-11.00.

Par domes priekšsēdētājas vietnieka pieņemšanas laikiem Aglonas novada teritoriālajās pārvaldēs 2018.gadā

Teritoriālā vienībaJuris Butēvics
Aglonas novada administratīvā ēka
Aglona, Somersetas iela 34
Katra mēneša otrā otrdiena no plkst. 16.00- 17.00.
Aglonas novada
Grāveru pagasta pārvalde
Ezeru iela 21, Grāveri, Grāveru pagasts
Katra mēneša pirmā otrdiena no plkst. 16.00- 17.00.
Aglonas novada
Kastuļinas pagasta pārvalde
Ilzes iela 19, Priežmale, Kastuļinas pagasts
Katra mēneša trešā otrdiena no plkst. 16.00- 17.00.

Aglonas novada
Šķeltovas pagasta pārvalde
Daugavpils iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pagasts
Katra mēneša ceturtā otrdiena no plkst. 16.00- 17.00.

Par domes deputātu pieņemšanas laikiem

Pamatojoties uz Aglonas novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Aglonas novada domes nolikums” 89. punktu ir noteikti Aglonas novada domes deputātu apmeklētāju pieņemšanas laiki Aglonas novada teritoriālajās pārvaldēs 2018.gada II pusgadā:

Aglonas novada domes ēkā deputāti pieņem Aglonas Kultūras centra zālē.
Deputāts
Datums, laiks
Osvalds Šatilovs
Aglonas novada administratīvā ēka
Aglonā, Somersetas ielā 34

24.07.2018.
10.00-
12.00
28.08.2018.
10.00-
12.00
25.09.2018.
10.00-
12.00
23.10.2018.
10.00-
12.00
27.11.2018.
10.00-
12.00
Vadims Krimans
Aglonas novada administratīvā ēka
Aglonā, Somersetas ielā 34
04.07.2018.
13.00-
15.00
01.08.2018.
13.00-
15.00
05.09.2018.
13.00-
15.00
03.10.2018.
13.00-
15.00
07.11.2018.
13.00-
15.00
05.12.2018.
13.00-
15.00
Andris Valainis
Aglonas novada administratīvā ēka
Aglonā, Somersetas ielā 34
06.07.2018.
9.00-
11.00
03.08.2018.
9.00-
11.00


07.09.2018.
9.00-
11.00
05.10.2018.
9.00-
11.00
02.11.2018.
9.00-
11.00
07.12.2018.
9.00-
11.00
Anatolijs Ruskulis
Aglonas novada administratīvā ēka
Aglonā, Somersetas ielā 34
27.07.2018.
15.00-
17.00
24.08.2018.
15.00-
17.00
28.09.2018.
15.00-
17.00
26.10.2018.
15.00-
17.00
23.11.2018.
15.00-
17.00
28.12.2018.
15.00-
17.00
Marita Grebeža
Aglonas novada administratīvā ēka
Aglonā, Somersetas ielā 34
20.07.2018.
10.00-
12.00
21.09.2018.
10.00-
12.00
16.11.2018.
10.00-
12.00
Andris Girss
Aglonas novada Šķeļtovas pagasta pārvaldē
Daugavpils iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pagasts
26.07.2018.
15.00-
17.00
27.09.2018.
15.00-
17.00
22.11.2018.
15.00-
17.00
Igors Reščenko
Aglonas novada Kastuļinas pagasta pārvalde
Ilzes iela 19, Priežmala, Kastuļinas pagasts
27.07.2018.
15.00-
17.00
24.08.2018.
15.00-
17.00

28.09.2018.
15.00-
17.00
26.10.2018.
15.00-
17.00
23.11.2018.
15.00-
17.00
28.12.2018.
15.00-
17.00
Juris Butēvics
Aglonas novada
Grāveru pagasta pārvalde
Ezeru iela 21, Grāveri, Grāveru pagasts
26.07.2018.
15.00-
17.00
23.08.2018.
15.00-
17.00
27.09.2018.
15.00-
17.00
25.10.2018.
15.00-
17.00
22.11.2018.
15.00-
17.00
27.12.2018.
15.00-
17.00

Par Aglonas novada domes izpilddirektores pieņemšanas laikiem

Aglonas novada domes izpilddirektores Inetas Pogas apmeklētāju pieņemšanas laiki Aglonas novada teritoriālajās pārvaldēs 2018.gadā
Teritoriālā vienībaIneta Poga
Aglonas novada administratīvā ēka
Aglona, Somersetas iela 34
Katru pirmo un trešo pirmdienu no plkst. 9.00-12.00


Aglonas novada
Grāveru pagasta pārvalde
Ezeru iela 21, Grāveri, Grāveru pagasts
Katra mēneša trešā otrdiena no plkst. 10.00-11.00
Aglonas novada
Kastuļinas pagasta pārvalde
Ilzes iela 19, Priežmale, Kastuļinas pagasts
Katra mēneša otrā pirmdiena no plkst. 10.00-11.00
Aglonas novada
Šķeltovas pagasta pārvalde
Daugavpils iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pagasts
Katra mēneša trešā pirmdiena no plkst. 10.00-11.00