Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Domes deputāti

N.p.
k.
Vārds, uzvārdsStatuss E-pasts Tālrunis
1Ingūna BarkevičaDomes priekšsēdētājainguna.barkevica@aglona.lv65324573
29285185
3Juris ButēvicsDomes priekšsēdētājas vietnieksjuris.butevics@aglona.lv
4Anatolijs RuskulisDeputātsanatolijs.ruskulis@aglona.lv
5Andris GirssDeputātsandris.girss@aglona.lv
8Andris ValainisDeputātsandris.valainis@aglona.lv
9Igors ReščenkoDeputātsigors.rescenko@aglona.lv
7Marita GrebežaDeputātemarita.grebeza@aglona.lv
2Osvalds ŠatilovsDeputātsosvalds.satilovs@aglona.lv26526305
6Vadims KrimansDeputātsvadims.krimans@aglona.lv

Par domes priekšsēdētāja pieņemšanas laikiem

Pamatojoties uz Aglonas novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Aglonas novada domes nolikums” 88. punktu ir noteikti Aglonas novada domes priekšsēdētājas Ingūnas Barkevičas apmeklētāju pieņemšanas laiki Aglonas novada teritoriālajās pārvaldēs 2017.gada II pusgadā
Teritoriālā vienībaIngūna Barkeviča
Aglonas novada administratīvā ēkaKatra mēneša pirmā pirmdiena no plkst. 9.00-11.00.


Aglonas novada
Grāveru pagasta pārvalde
Katra mēneša otrā pirmdiena no plkst. 9.00-11.00.
Aglonas novada
Kastuļinas pagasta pārvalde
Katra mēneša trešā pirmdiena no plkst. 9.00-11.00.
Aglonas novada
Šķeltovas pagasta pārvalde
Katra mēneša ceturtā pirmdiena no plkst. 9.00-11.00.

Par domes deputātu pieņemšanas laikiem

Pamatojoties uz Aglonas novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Aglonas novada domes nolikums” 89. punktu ir noteikti Aglonas novada domes deputātu apmeklētāju pieņemšanas laiki Aglonas novada teritoriālajās pārvaldēs 2017.gada II pusgadā:

Aglonas novada domes ēkā deputāti pieņem Aglonas Kultūras centra zālē.
Deputāts
Teritoriālā vienība
Datums, laiks
Aglonas novada administratīvā ēka
Aglonā, Somersetas iela 34

Aglonas novada domes izpilddirektores Inetas Pogas apmeklētāju
pieņemšanas laiks 2017. gada II pusgadā -
Aglonas novada domē katru pirmo un trešo pirmdienu no plkst. 9:00 līdz 12:00