Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Domes deputāti

Saturs atjaunots: 12.07.2017.

N.p.
k.
Vārds, uzvārdsStatuss E-pasts Tālrunis
1Ingūna BarkevičaDomes priekšsēdētājainguna.barkevica@aglona.lv65324570
29285185
3Juris ButēvicsDomes priekšsēdētājas vietnieksjuris.butevics@aglona.lv
4Anatolijs RuskulisDeputātsanatolijs.ruskulis@aglona.lv
5Andris GirssDeputātsandris.girss@aglona.lv
8Andris ValainisDeputātsandris.valainis@aglona.lv
9Igors ReščenkoDeputātsigors.rescenko@aglona.lv
7Marita GrebežaDeputātemarita.grebeza@aglona.lv
2Osvalds ŠatilovsDeputātsosvalds.satilovs@aglona.lv26526305
6Vadims KrimansDeputātsvadims.krimans@aglona.lv

Par domes priekšsēdētāja pieņemšanas laikiem

Pamatojoties uz Aglonas novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Aglonas novada domes nolikums” 88. punktu ir noteikti Aglonas novada domes priekšsēdētājas Ingūnas Barkevičas apmeklētāju pieņemšanas laiki Aglonas novada teritoriālajās pārvaldēs 2017.gada II pusgadā
Teritoriālā vienībaIngūna Barkeviča
Aglonas novada administratīvā ēka
Aglona, Somersetas iela 34
Katra mēneša pirmā un pēdējā pirmdiena no plkst. 9.00-11.00.


Aglonas novada
Grāveru pagasta pārvalde
Ezeru iela 21, Grāveri, Grāveru pagasts
Katra mēneša trešā otrdiena no plkst. 10.00-11.00.
Aglonas novada
Kastuļinas pagasta pārvalde
Ilzes iela 19, Priežmala, Kastuļinas pagasts
Katra mēneša otrā pirmdiena no plkst. 10.00-11.00.
Aglonas novada
Šķeltovas pagasta pārvalde
Daugavpils iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pagasts
Katra mēneša trešā pirmdiena no plkst. 10.00-11.00.

Par domes priekšsēdētājas vietnieka pieņemšanas laikiem Aglonas novada teritoriālajās pārvaldēs 2017.gada II pusgadā

Teritoriālā vienībaJuris Butēvics
Aglonas novada administratīvā ēka
Aglona, Somersetas iela 34
Katra mēneša otrā otrdiena no plkst. 16.00- 17.00.
Aglonas novada
Grāveru pagasta pārvalde
Ezeru iela 21, Grāveri, Grāveru pagasts
Katra mēneša pirmā otrdiena no plkst. 16.00- 17.00.
Aglonas novada
Kastuļinas pagasta pārvalde
Ilzes iela 19, Priežmala, Kastuļinas pagasts
Katra mēneša trešā otrdiena no plkst. 16.00- 17.00.

Aglonas novada
Šķeltovas pagasta pārvalde
Daugavpils iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pagasts
Katra mēneša ceturtā otrdiena no plkst. 16.00- 17.00.

Par domes deputātu pieņemšanas laikiem

Pamatojoties uz Aglonas novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Aglonas novada domes nolikums” 89. punktu ir noteikti Aglonas novada domes deputātu apmeklētāju pieņemšanas laiki Aglonas novada teritoriālajās pārvaldēs 2017.gada II pusgadā:

Aglonas novada domes ēkā deputāti pieņem Aglonas Kultūras centra zālē.
Deputāts
Teritoriālā vienība
Datums, laiks
Aglonas novada administratīvā ēka
Aglonā, Somersetas ielā 34
Osvalds Šatilovs
25.07.2017.
10:00-12:00
29.08.2017.
10:00-12:00
26.09.2017.
10:00-12:00
31.10.2017. 10:00-12:00
28.11.2017. 10:00-12:00
Vadims Krimans
05.07.2017.
13:00-15:00
02.08.2017.
13:00-15:00
06.09.2017.
13:00-15:00
04.10.2017.
13:00-15:00
01.11.2017.
13:00-15:00
06.12.2017.
13:00-15:00
Anatolijs Ruskulis
28.07.2017.
15:00-17:00
25.08.2017. 15:00-17:00
29.09.2017. 15:00-17:00
27.10.2017. 15:00-17:00
24.11.2017. 15:00-17:00
29.12.2017. 15:00-17:00
Marita Grebeža
18.08.2017.
10:00-12:00
20.10.2017.
10:00-12:00
15.12.2017.
10:00-12:00
Andris Girss
Aglonas novada Šķeļtovas pagasta pārvaldē
Daugavpils iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pagasts
20.07.2017.
15:00-17:00
24.08.2017.
15:00-17:00
23.11.2017.
15:00-17:00

Igors Reščenko
Aglonas novada Kastuļinas pagasta pārvalde
Ilzes iela 19, Priežmala, Kastuļinas pagasts 28.07.2017.
15:00-17:00
25.08.2017.
15:00-17:00

29.09.2017.
15:00-17:00
27.10.2017.
15:00-17:00
24.11.2017.
15:00-17:00
29.12.2017.
15:00-17:00
Juris Butēvics
Aglonas novada
Grāveru pagasta pārvalde
Ezeru iela 21, Grāveri, Grāveru pagasts
27.07.2017.
31.08.2017.
15:00-17:00
28.09.2017.
15:00-17:00
26.10.2017
15:00-17:00
30.11.2017.
15:00-17:00
28.12.2017. 15:00-17:00

Aglonas novada domes izpilddirektores Inetas Pogas apmeklētāju
pieņemšanas laiks 2017. gada II pusgadā -
Aglonas novada domē katru pirmo un trešo pirmdienu no plkst. 9:00 līdz 12:00