Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Domes deputāti

Saturs atjaunots: 2.01.2020.

N.p.
k.
Vārds, uzvārdsStatuss E-pasts Tālrunis

Par domes deputātu pieņemšanas laikiem

Pamatojoties uz Aglonas novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Aglonas novada domes nolikums” 89. punktu ir noteikti Aglonas novada domes deputātu apmeklētāju pieņemšanas laiki Aglonas novada teritoriālajās pārvaldēs 2021.gada I pusgadā:

Aglonas novada domes ēkā deputāti pieņem Aglonas Kultūras centra zālē.