Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Domes deputāti

Saturs atjaunots: 2.01.2020.

N.p.
k.
Vārds, uzvārdsStatuss E-pasts Tālrunis
1Juris Butēvics
Domes priekšsēdētājsjuris.butevics@aglona.lv
65324570; 26458080
2Marita Grebeža
Priekšsēdētāja vietnieksmarita.grebeza@aglona.lv29588980
3Anatolijs RuskulisDeputātsanatolijs.ruskulis@aglona.lv
4Andris GirssDeputātsandris.girss@aglona.lv
5Andris ValainisDeputātsandris.valainis@aglona.lv
6Igors ReščenkoDeputātsigors.rescenko@aglona.lv
7Ingūna BarkevičaDeputāteinguna.barkevica@aglona.lv
8Osvalds ŠatilovsDeputātsosvalds.satilovs@aglona.lv26526305
9Vadims KrimansDeputātsvadims.krimans@aglona.lv

Par domes priekšsēdētāja pieņemšanas laikiem

Pamatojoties uz Aglonas novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Aglonas novada domes nolikums” 88. punktu ir noteikti Aglonas novada domes priekšsēdētāja Jura Butēvica apmeklētāju pieņemšanas laiki Aglonas novada teritoriālajās pārvaldēs 2020. gadā
Teritoriālā vienībaJuris Butēvics
Aglonas novada administratīvā ēka
Aglona, Somersētas iela 34
Katra mēneša pirmā un pēdējā pirmdiena no plkst. 9.00-11.00


Aglonas novada
Grāveru pagasta pārvalde
Ezeru iela 21, Grāveri, Grāveru pagasts
Katra mēneša trešā otrdiena no plkst. 10.00-11.00
Aglonas novada
Kastuļinas pagasta pārvalde
Ilzes iela 19, Priežmale, Kastuļinas pagasts
Katra mēneša otrā pirmdiena no plkst. 10.00-11.00
Aglonas novada
Šķeltovas pagasta pārvalde
Daugavpils iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pagasts
Katra mēneša trešā pirmdiena no plkst. 10.00-11.00

Par domes priekšsēdētāja vietnieka pieņemšanas laikiem Aglonas novada teritoriālajās pārvaldēs 2020. gadā

Teritoriālā vienībaMarita Grebeža
Aglonas novada administratīvā ēka
Aglona, Somersētas iela 34
Katra mēneša otrā otrdiena no plkst. 14.30- 15.30
Aglonas novada
Grāveru pagasta pārvalde
Ezeru iela 21, Grāveri, Grāveru pagasts
Katra mēneša pirmā otrdiena no plkst. 16.00- 17.00
Aglonas novada
Kastuļinas pagasta pārvalde
Ilzes iela 19, Priežmale, Kastuļinas pagasts
Katra mēneša trešā otrdiena no plkst. 16.00- 17.00

Aglonas novada
Šķeltovas pagasta pārvalde
Daugavpils iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pagasts
Katra mēneša ceturtā otrdiena no plkst. 16.00- 17.00

Par domes deputātu pieņemšanas laikiem

Pamatojoties uz Aglonas novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Aglonas novada domes nolikums” 89. punktu ir noteikti Aglonas novada domes deputātu apmeklētāju pieņemšanas laiki Aglonas novada teritoriālajās pārvaldēs 2020.gada I pusgadā:

Aglonas novada domes ēkā deputāti pieņem Aglonas Kultūras centra zālē.
Deputāts
Datums, laiks
Osvalds Šatilovs
Aglonas novada administratīvā ēka
Aglonā, Somersētas ielā 34

28.07.2020.
10.00-
12.00
25.08.2020.
10.00-
12.00
29.09.2020.
10.00-
12.00
27.10.2020.
10.00-
12.00
24.11.2020.
10.00-
12.00
29.12.2020.
10.00-
12.00
Vadims Krimans
Aglonas novada administratīvā ēka
Aglonā, Somersētas ielā 34
01.07.2020.
13.00-
15.00
05.08.2020.
13.00-
15.00
02.09.2020.
13.00-
15.00
07.10.2020.
13.00-
15.00
04.11.2020.
13.00-
15.00
02.12.2020.
13.00-
15.00
Andris Valainis
Aglonas novada administratīvā ēka
Aglonā, Somersētas ielā 34
03.07.2020.
9.00-
11.00
07.08.2020.
9.00-
11.00


04.09.2020.
9.00-
11.00
02.10.2020.
9.00-
11.00
06.11.2020.
9.00-
11.00
04.12.2020.
9.00-
11.00
Anatolijs Ruskulis
Aglonas novada administratīvā ēka
Aglonā, Somersētas ielā 34
31.07.2020.
15.00-
17.00
28.08.2020.
15.00-
17.00
25.09.2020.
15.00-
17.00
30.10.2020.
15.00-
17.00
27.11.2020.
15.00-
17.00
Ingūna Barkeviča
Aglonas novada administratīvā ēka
Aglonā, Somersētas ielā 34
07.07.2020.
15.00-
17.00
01.09.2020.
15.00-
17.00
03.11.2020.
15.00-
17.00
Andris Girss
Aglonas novada Šķeļtovas pagasta pārvaldē
Daugavpils iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pagasts
30.07.2020.
15.00-
17.00
24.09.2020.
15.00-
17.00
26.11.2020.
15.00-
17.00
Igors Reščenko
Aglonas novada Kastuļinas pagasta pārvalde
Ilzes iela 19, Priežmala, Kastuļinas pagasts
31.07.2020.
15.00-
17.00
28.08.2020.
15.00-
17.00

25.09.2020.
15.00-
17.00
30.10.2020.
15.00-
17.00
27.11.2020.
15.00-
17.00

Par Aglonas novada domes izpilddirektores pieņemšanas laikiem

Aglonas novada domes izpilddirektores Inetas Pogas apmeklētāju pieņemšanas laiki Aglonas novada teritoriālajās pārvaldēs 2020. gadā
Teritoriālā vienībaIneta Poga
Aglonas novada administratīvā ēka
Aglona, Somersētas iela 34
Katru pirmo un trešo pirmdienu no plkst. 9.00-12.00


Aglonas novada
Grāveru pagasta pārvalde
Ezeru iela 21, Grāveri, Grāveru pagasts
Katra mēneša trešā otrdiena no plkst. 10.00-11.00
Aglonas novada
Kastuļinas pagasta pārvalde
Ilzes iela 19, Priežmale, Kastuļinas pagasts
Katra mēneša otrā pirmdiena no plkst. 10.00-11.00
Aglonas novada
Šķeltovas pagasta pārvalde
Daugavpils iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pagasts
Katra mēneša trešā pirmdiena no plkst. 10.00-11.00