Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

e-Pakalpojumi

Saturs atjaunots: 12.08.2019.

VPVKAC sauklis

Valsts ir internetā

 

Ar 2015.gada 1.septembri Aglonas novadā darbu ir uzsācis
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC).

VPVKAC iedzīvotāji var saņemt savas pašvaldības un astoņu valsts iestāžu noteiktus pakalpojumus.

Aglonas novada VPVKAC klātienē var:

  • pieteikt noteiktus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumus;

saņemt informāciju par:

  • Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)
  • Uzņēmumu reģistra (UR)
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP)
  • Valsts darba inspekcijas (VDI)
  • Valsts ieņēmumu dienesta (VID)
  • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA)
  • Valsts zemes dienesta (VZD)

e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā.

Savukārt Lauku atbalsts dienests (LAD) sadarbību ar pašvaldību uzsāks 2016. gadā.

Aglonas novada VPVKAC
Adrese: Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV 5304
Darba laiks: darba dienās no 8.30.- 17.00 ar pusdienas pārtraukumu no 12.30.-13.00.
Tālr.: 65324573; 66954801
E-pasts: aglona@pakalpojumucentri.lv

Vairāk informācijas par VPVKAC iedzīvotāji var uzzināt savā pašvaldībā
vai valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā www.latvija.lv/pakalpojumucentri.
VARAM VPVKAC

Latvija, e-latvija, celvedis, e-pakalpojums

www.latvija.lv - vienotais valsts un pašvaldību e-pakalpojumu portāls.

Uzzini par visām savām iespējām elektroniskajā vidē portālā www.latvija.lv

AGLONAS NOVADA E-PAKALPOJUMI

e-Pakalpojumi www.latvija.lv vietnē
(spiežot uz saiti, atvērsies jauns logs)
1. Elektroniska iesnieguma iesniegšana pašvaldībā
2. Informācija par pakalpojuma pieprasījuma virzību
3. Pieteikšanās bērnudārzam
4. Pieteikšanās pie amatpersonas
5. Pieteikšanās skolai
6. E-iesniegums iestādei

Nr.e-pakalpojuma nosaukumsVeidlapa
1.1Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana
 Iesniegums (58.00 KB)
1.2Iesniegums dzīvesvietas anulēšanai
 Iesniegums (34.00 KB)
1.3Iesniegums Aglonas novada Škeltovas pagasta
pārvaldes vadītājai
 Iesniegums (27.00 KB)
Nr.Izglītības e-pakalpojumiVeidlapa
2.1Iesniegums par uzņemšanu Aglonas vidusskolā pamatizglītības programmā
 Iesniegums (35.00 KB)
2.2Iesniegums par uzņemšanu Aglonas vidusskolā vidējās izglītības matemātikas, dabaszinības un tehnikas virziena programmā
 Iesniegums (35.00 KB)
2.6Iesniegums par uzņemšanu Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē
 Iesniegums (36.00 KB)
2.7Iesniegums uzņemt kā bibliotēkas lietotāju
 Iesniegums (28.00 KB)
Nr.Sociālie e-pakalpojumiVeidlapa
4.1Iesniegums sociālās aprūpes centram „Aglona”.
 Iesniegums (28.00 KB)
4.2Iesniegums par personas uzņemšanu sociālā aprūpes centrā „Aglona”.
 Iesniegums (32.00 KB)
Nr.Nekustamā īpašuma e-pakalpojumiVeidlapa
5.1Iesniegums par jaunu nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
 Iesniegums (28.00 KB)
5.2Iesniegums par jaunas adreses piešķiršanu.
 Iesniegums (30.00 KB)
5.3Iesniegums par jauna nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu.
 Iesniegums (29.00 KB)
5.4Iesniegums par zemes nomas piešķiršanu.
 Iesniegums (31.00 KB)
5.4.1Iesniegums par zemes nomas pagarināšanu
 Iesniegums (31.00 KB)
5.5Iesniegums izziņai par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz atsavināmo nekustamo īpašumu izsniegšanu
 Iesniegums (33.00 KB)
5.6Iesniegums koku ciršanai ārpus meža
 Iesniegums (30.00 KB)
5.7Iesniegums par izziņas par nekustamā īpašuma atbilstību Aglonas novada Šķeltovas, Kastuļinas, Aglonas, Grāveru pagasta teritorijas plānojumam izsniegšanu.
 Iesniegums (35.00 KB)
5.8Iesniegums zemes ierīcības projekta nosacījumu pieprasīšanai
 Iesniegums (37.00 KB)
5.9Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi fiziskai personai
 Iesniegums (25.00 KB)
5.10Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi juridiskai personai
 Iesniegums (25.00 KB)
Nr.Būvvaldes e-pakalpojumiVeidlapa
6.1Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai
 Iesniegums (62.00 KB)
6.2Būvniecības/ būves nojaukšanas iesniegums - uzskaites karte
 Iesniegums (32.00 KB)
6.3Iesniegums būvatļaujas saņemšanai.
 Iesniegums (44.00 KB)
6.4.Tiešsaistes Būvniecības Informācijas Sistēma (no 2016. gada) Doties uz BIS