Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Komitejas, Komisijas

Saturs atjaunots: 16.01.2018.

Sadaļas informācija tiek papildināta

Aglonas novada Vēlēšanu komisija

Aglonas novada Vēlēšanu komisija

Vārds, uzvārdsAmatsTelefonse-pasts
Lidija ŠatilovaKomisijas priekšsēdētājs27830505lidija.satilova@aglona.lv
Ruta GilučeKomisijas sekretārs26159464rutag@inbox.lv
Iveta TrubačaKomisijas loceklis
Tatjana KomareKomisijas loceklistatjana.komare@aglona.lv
Dzintra DimpereKomisijas loceklis
Lelde BartušaKomisijas loceklis
Marija AkermaneKomisijas loceklis

Finanšu komiteja:
Vārds, UzvārdsAmatsTelefonsE-pasts
Juris ButēvicsKomitejas priekšsēdētājs26458080juris.butevics@aglona.lv
Igors ReščenkoKomitejas loceklis28662014igors.rescenko@aglona.lv
Ingūna BarkevičaKomitejas loceklis29285185
inguna.barkevica@aglona.lv
Osvalds ŠatilovsKomitejas loceklis26526305osvalds.satilovs@aglona.lv
Vadims KrimansKomitejas loceklis29198255vadims.krimans@aglona.lv

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja
Vārds, UzvārdsAmatsTelefonsE-pasts
Anatolijs RuskulisKomitejas priekšsēdētājsanatolijs.ruskulis@aglona.lv
Marita GrebežaKomitejas priekšsēdētāja vietniecemarita.grebeza@aglona.lv
Andris ValainisKomitejas loceklisandris.valainis@aglona.lv
Andris GirssKomitejas loceklis29434680andris.girss@aglona.lv

Administratīvā komisija
Vārds, UzvārdsAmatsTelefonse-pasts
Skaidra Mežiniece
Komisijas priekšsēdētāja65320055skaidra.meziniece@aglona.lv
Deniss KuzņecovsKomisijas priekšsēdētājas vietnieks – sekretārs

65324570, 29357690
deniss.kuznecovs@aglona.lv
Svetlana PokšāneKomisijas loceklesvetlana.poksane@aglona.lv
Iveta TrubačaKomisijas locekle
Antoņina ČerņavskaKomisijas locekleantonina.cernavska@aglona.lv
Margarita MickevičaKomisijas loceklemargarita.mickevica@aglona.lv

Iepirkumu komisija:
Vārds, uzvārdsAmatsTelefonse-pasts
Deniss KuzņecovsKomisijas priekšsēdētājs25400456deniss.kuznecovs@aglona.lv
Jolanta Dimpere
Komisijas priekšsēdētāja p.i. (uz priekšsēdētāja prombūtnes laiku)22357535jolanta.dimpere@aglona.lv
Anita PodskočijaKomisijas sekretārs25144771anita.podskocija@aglona.lv
Džeina ValaineKomisijas loceklis25882069dzeina.valaine@aglona.lv
Guntars RatenieksKomisijas loceklisguntars.ratenieks@aglona.lv

Inventarizācijas komisija:
Vārds, uzvārdsAmatsTelefonse-pasts
Antoņina SmaneKomisijas priekšsēdētāja65324569antonina.smane@aglona.lv
Inita JoksteKomisijas locekle65324573inita.jokste@aglona.lv
Valentīna VolkovaKomisijas locekle65324572valentina.volkova@aglona.lv
Skaidra MežinieceKomisijas locekle65320055skaidra.meziniece@aglona.lv
Ilmārs RepšaKomisijas loceklis
Gaļina PilāneKomisijas locekle65320055galina.pilane@aglona.lv

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komisija:
Vārds, uzvārdsAmatsTelefonse-pasts
Ainārs StreļčsKomisijas priekšsēdētājs65324573ainars.strelcs@aglona.lv
Pēteris BekišsKomisijas loceklis65652201, 29175291peteris.bekiss@aglona.lv
Aina BuiničaKomisijas locekle65629722aina.buinica@aglona.lv
Irēna MaļuhinaKomisijas locekle65600817, 26531885irena.maluhina@aglona.lv
Anita Anna BartušaKomisijas locekle65324573anita.bartusa@aglona.lv

Ētikas komisija:
Vārds, uzvārdsAmatsTelefonse-pasts
Olga AfanasjevaKomisijas priekšsēdētājs26656577olga.afanasjeva@aglona.lv
Sandra RakovaKomisijas locekle29368192sandrarakova@inbox.lv
Elfa IslamgarajevaKomisijas locekle29100578elfa.islamgarajeva@aglona.lv
Vija KudiņaKomisijas locekle29287044

Medību koordinācijas komisija:
Vārds, uzvārdsTelefonse-pasts
Egils Muskars
Oskars Radivinskis25650052
Voldemārs Valainis

Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisija:
Vārds, uzvārdsAmatsTelefonse-pasts
Ainārs StreļčsKomisijas priekšsēdētājs29166259ainars.strelcs@aglona.lv
Deniss KuzņecovsKomisijas priekšsēdētāja vietnieks65324570deniss.kuznecovs@aglona.lv
Irēna MaļuhinaKomisijas locekle26531885irena.maluhina@aglona.lv
Aina BuiničaKomisijas locekle26531854aina.buinica@aglona.lv
Pēteris BekišsKomisijas locekle29175291 peteris.bekiss@aglona.lv
Anita Anna BartušaKomisijas loceklis65324573anita.bartusa@aglona.lv