Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Komitejas, Komisijas

Saturs atjaunots: 22.11.2019.

Sadaļas informācija tiek papildināta

Aglonas novada Vēlēšanu komisija

Aglonas novada Vēlēšanu komisija

Vārds, uzvārdsAmatsTelefonse-pasts
Lidija ŠatilovaKomisijas priekšsēdētājs27830505lidija.satilova@aglona.lv
Ruta GilučeKomisijas sekretārs26159464rutag@inbox.lv
Tatjana Komare
Komisijas loceklis26107036tatjana.komare@aglona.lv
Lelde BartušaKomisijas loceklis65324573lelde.bartuša@aglona.lv
Dzintra DimpereKomisijas loceklis
Iveta TrubačaKomisijas loceklis
Marija AkermaneKomisijas loceklis

Finanšu komiteja:
Vārds, UzvārdsAmatsTelefonsE-pasts
Juris ButēvicsKomitejas priekšsēdētājs26458080juris.butevics@aglona.lv
Igors ReščenkoKomitejas loceklis28662014igors.rescenko@aglona.lv
Ingūna BarkevičaKomitejas loceklis29285185
inguna.barkevica@aglona.lv
Osvalds ŠatilovsKomitejas loceklis26526305osvalds.satilovs@aglona.lv
Vadims KrimansKomitejas loceklis29198255vadims.krimans@aglona.lv

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja
Vārds, UzvārdsAmatsTelefonsE-pasts
Anatolijs RuskulisKomitejas priekšsēdētājsanatolijs.ruskulis@aglona.lv
Marita GrebežaKomitejas priekšsēdētāja vietniecemarita.grebeza@aglona.lv
Andris ValainisKomitejas loceklisandris.valainis@aglona.lv
Andris GirssKomitejas loceklis29434680andris.girss@aglona.lv

Administratīvā komisija
Vārds, UzvārdsAmatsTelefonse-pasts
Skaidra Mežiniece
Komisijas priekšsēdētāja65320055skaidra.meziniece@aglona.lv
Valentīna KrīvāneKomisijas locekle

26156238
valentina.krivane@aglona.lv
Svetlana PokšāneKomisijas loceklesvetlana.poksane@aglona.lv
Iveta TrubačaKomisijas locekle
Antoņina ČerņavskaKomisijas locekleantonina.cernavska@aglona.lv
Margarita MickevičaKomisijas loceklemargarita.mickevica@aglona.lv

Iepirkumu komisija:
Vārds, uzvārdsAmatsTelefonse-pasts
Inta GžibovskaKomisijas priekšsēdētājs
25753996
inta.gzibovska@aglona.lv
Guntars RatenieksKomisijas priekšsēdētāja vietnieks27805820guntars.ratenieks@aglona.lv
Alla KalniņaKomisijas loceklis-sekretārs26316505alla.kalnina@aglona.lv
Valentīna KrīvāneKomisijas loceklis26156238valentina.krivane@aglona.lv
Renāte ZalivskaKomisijas loceklis

Inventarizācijas komisija:
Vārds, uzvārdsAmatsTelefonse-pasts
Antoņina SmaneKomisijas priekšsēdētāja65324569antonina.smane@aglona.lv
Inita JoksteKomisijas locekle65324573inita.jokste@aglona.lv
Valentīna VolkovaKomisijas locekle65324572valentina.volkova@aglona.lv
Skaidra MežinieceKomisijas locekle65320055skaidra.meziniece@aglona.lv
Ilmārs RepšaKomisijas loceklis
Gaļina PilāneKomisijas locekle65320055galina.pilane@aglona.lv

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komisija:
Vārds, uzvārdsAmatsTelefonse-pasts
Ainārs StreļčsKomisijas priekšsēdētājs65324573ainars.strelcs@aglona.lv
Pēteris BekišsKomisijas loceklis65652201, 29175291peteris.bekiss@aglona.lv
Aina BuiničaKomisijas locekle65629722aina.buinica@aglona.lv
Irēna MaļuhinaKomisijas locekle65600817, 26531885irena.maluhina@aglona.lv
Anita Anna BartušaKomisijas locekle65324573anita.bartusa@aglona.lv

Ētikas komisija:
Vārds, uzvārdsAmatsTelefonse-pasts
Sandra RakovaKomisijas locekle29368192sandrarakova@inbox.lv
Vija KudiņaKomisijas locekle29287044

Medību koordinācijas komisija:
Vārds, uzvārdsTelefonse-pasts
Egils Muskars
Oskars Radivinskis25650052
Voldemārs Valainis

Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisija:
Vārds, uzvārdsAmatsTelefonse-pasts
Ainārs StreļčsKomisijas priekšsēdētājs29166259ainars.strelcs@aglona.lv
Irēna MaļuhinaKomisijas locekle26531885irena.maluhina@aglona.lv
Aina BuiničaKomisijas locekle26531854aina.buinica@aglona.lv
Pēteris BekišsKomisijas loceklis29175291 peteris.bekiss@aglona.lv
Anita Anna BartušaKomisijas loceklis65324573anita.bartusa@aglona.lv

Kustamās mantas atsavināšanas komisija
Vārds, uzvārdsAmatsTelefonse-pasts
Aivars RivarsKomisijas priekšsēdētājs29120631aivars.rivars@aglona.lv
Lelde BartušaKomisijas loceklis65324573lelde.bartusa@aglona.lv
Irēna MaļuhinaKomisijas loceklis26531885irena.maluhina@aglona.lv
Aina BuiničaKomisijas loceklis26531854aina.buinica@aglona.lv
Pēteris BekišsKomisijas loceklis29175291peteris.bekiss@aglona.lv

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS