Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Komitejas, Komisijas

Saturs atjaunots: 22.11.2019.

Sadaļas informācija tiek papildināta

Aglonas novada Vēlēšanu komisija

Aglonas novada Vēlēšanu komisija

Vārds, uzvārdsAmatsTelefonse-pasts
Lidija ŠatilovaKomisijas priekšsēdētājs27830505lidija.satilova@aglona.lv
Ruta GilučeKomisijas sekretārs26159464rutag@inbox.lv
Tatjana Komare
Komisijas loceklis26107036tatjana.komare@aglona.lv
Dzintra DimpereKomisijas loceklis
Marija AkermaneKomisijas loceklis

Finanšu komiteja:
Vārds, UzvārdsAmatsTelefonsE-pasts
Juris ButēvicsKomitejas priekšsēdētājs26458080juris.butevics@aglona.lv
Igors ReščenkoKomitejas loceklis28662014igors.rescenko@aglona.lv
Ingūna BarkevičaKomitejas loceklis29285185
inguna.barkevica@aglona.lv
Osvalds ŠatilovsKomitejas loceklis26526305osvalds.satilovs@aglona.lv
Vadims KrimansKomitejas loceklis29198255vadims.krimans@aglona.lv

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja
Vārds, UzvārdsAmatsTelefonsE-pasts
Anatolijs RuskulisKomitejas priekšsēdētājsanatolijs.ruskulis@aglona.lv
Marita GrebežaKomitejas priekšsēdētāja vietniecemarita.grebeza@aglona.lv
Andris ValainisKomitejas loceklisandris.valainis@aglona.lv
Andris GirssKomitejas loceklis29434680andris.girss@aglona.lv

Administratīvā komisija
Vārds, UzvārdsAmatsTelefonse-pasts
Skaidra Mežiniece
Komisijas priekšsēdētāja65320055skaidra.meziniece@aglona.lv
Valentīna KrīvāneKomisijas locekle

26156238
valentina.krivane@aglona.lv
Svetlana PokšāneKomisijas loceklesvetlana.poksane@aglona.lv
Inta KlindžāneKomisijas locekle29441916inta.klindzane@aglona.lv
Antoņina ČerņavskaKomisijas locekle29403536antonina.cernavska@aglona.lv
Margarita MickevičaKomisijas loceklemargarita.mickevica@aglona.lv

Iepirkumu komisija:
Vārds, uzvārdsAmatsTelefonse-pasts
Romāns PetrovsKomisijas priekšsēdētājs

26316505

romans.petrovs@aglona.lv
Guntars RatenieksKomisijas priekšsēdētāja vietnieks27805820guntars.ratenieks@aglona.lv
Vija ČeirāneKomisijas sekretārs29470886vija.ceirane@aglona.lv
Inta GžibovskaKomisijas loceklis25753996inta.gzibovska@aglona.lv
Renāte ZalivskaKomisijas loceklis

Inventarizācijas komisija:
Vārds, uzvārdsAmatsTelefonse-pasts
Antoņina SmaneKomisijas priekšsēdētāja65324569antonina.smane@aglona.lv
Inita JoksteKomisijas locekle65324573inita.jokste@aglona.lv
Valentīna VolkovaKomisijas locekle65324572valentina.volkova@aglona.lv
Skaidra MežinieceKomisijas locekle65320055skaidra.meziniece@aglona.lv
Ilmārs RepšaKomisijas loceklis
Gaļina PilāneKomisijas locekle65320055galina.pilane@aglona.lv

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komisija:
Vārds, uzvārdsAmatsTelefonse-pasts
Ainārs StreļčsKomisijas priekšsēdētājs65324573ainars.strelcs@aglona.lv
Aina BuiničaKomisijas locekle65629722aina.buinica@aglona.lv
Irēna MaļuhinaKomisijas locekle65600817, 26531885irena.maluhina@aglona.lv
Anita Anna BartušaKomisijas locekle65324573anita.bartusa@aglona.lv

Ētikas komisija:
Vārds, uzvārdsAmatsTelefonse-pasts

Medību koordinācijas komisija:
Vārds, uzvārdsTelefonse-pasts
Egils Muskars
Oskars Radivinskis25650052
Voldemārs Valainis

Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisija:
Vārds, uzvārdsAmatsTelefonse-pasts
Ainārs StreļčsKomisijas priekšsēdētājs29166259ainars.strelcs@aglona.lv
Irēna MaļuhinaKomisijas locekle26531885irena.maluhina@aglona.lv
Aina BuiničaKomisijas locekle26531854aina.buinica@aglona.lv
Anita Anna BartušaKomisijas loceklis65324573anita.bartusa@aglona.lv

Kustamās mantas atsavināšanas komisija
Vārds, uzvārdsAmatsTelefonse-pasts
Aivars RivarsKomisijas priekšsēdētājs29120631aivars.rivars@aglona.lv
Irēna MaļuhinaKomisijas loceklis26531885irena.maluhina@aglona.lv
Aina BuiničaKomisijas loceklis26531854aina.buinica@aglona.lv