Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Kontakti

Saturs atjaunots: 5.10.2018.

Aglonas novada dome

Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304
Tālrunis: 65324573, 65324569
E-pasts: padome@aglona.lv 

Aglonas novada dome informē, ka iedzīvotājiem, uzņēmējiem  pašvaldības pakalpojumus iespējams pieprasīt elektroniski. Lūdzam skatīt sadaļu e-Pakalpojumi.

Vārds, Uzvārds
Amats
TelefonsE-pasts

Juris Butēvics
Aglonas novada domes priekšsēdētājs
65324570, 26458080
juris.butevics@aglona.lv
padome@aglona.lv
Marita GrebežaAglonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
65324570
marita.grebeža@aglona.lv
Ineta PogaIzpilddirektore 27805820ineta.poga@aglona.lv
Inita Jokste
Finanšu nodaļas vadītāja, galvenais grāmatvedis
65324569

inita.jokste@aglona.lv
Dzintra ValaineGalvenā grāmatveža vietniece65324569dzintra.valaine@aglona.lv
Lāsma SipovičaVecākais grāmatvedis65324569lasma.sipovica@aglona.lv
Elvīra ArmanovaVecākais grāmatvedis65320055elvira.armanova@aglona.lv
Gaļina PilāneVecākais grāmatvedis65320055
galina.pilane@aglona.lv
Antoņina SmaneVecākais grāmatvedis65320055
antonina.smane@aglona.lv
Valentīna VolkovaVecākais grāmatvedis65324572valentina.volkova@aglona.lv
Lidija BlukaKases kontu operators
65324572lidija.bluka@aglona.lv
Ārija PerševicaSociālā dienesta vadītājs29403536arija.persevica@aglona.lv
Inta GžibovskaSAC "Aglona" vadītājs65321456; 25753996inta.gzibovska@aglona.lv
Antoņina ČerņavskaSociālā dienesta vadītājas vietniece29403536antonina.cernavska@aglona.lv
Pēteris RatkevičsSociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem29403536peteris.ratkevics@aglona.lv
Valentīna Krīvāne

Bāriņtiesas vadītāja
26156238
valentina.krivane@aglona.lv
Inese RutkaPašvaldības sekretārs 65324573inese.rutka@aglona.lv
Māra Ušacka
Aglonas BJBLPC "Strops" vadītāja29947906mara.usacka@aglona.lv
Skaidra MežinieceDzimtsarakstu nodaļas vadītāja, arhivāre65320055skaidra.meziniece@aglona.lv
Džeina ValaineDzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece/Jaunatnes lietu speciāliste65320055; 25882069
dzeina.valaine@aglona.lv
jauniesi@aglona.lv
Valdis ViļumsBūvvaldes vadītājs65324573; 29484339padome@aglona.lv
Igors Guba

Būvinspektors
65324573; 29111369
padome@aglona.lv
Aivars RivarsTransporta nodaļas vadītājs29120631
aivars.rivars@aglona.lv
Jolanta DimpereKomunālo pakalpojumu nodaļas vadītāja22357535jolanta.dimpere@aglona.lv
Gunta Gulbe-KalvāneAglonas Kultūras centra vadītāja65324571, 29294465kulturascentrs@aglona.lv
Jānis RutkaDatorsistēmu un datortīklu administrators65320055; 28661925janis.rutka@aglona.lv
Ineta Valaine
Telpiskās attīstības plānotājs, projektu vadītājs 29188350
ineta.valaine@aglona.lv
Lāsma Strole - KrasovskaTeritorijas plānotājs, projektu vadītājs29210088lasma.strole@aglona.lv
Andris KurmisAglonas novada sporta pasākumu organizators29910288andris.kurmis@aglona.lv
Olga AuzenbergaLietvedības un komunikācijas nodaļas vadītājs65324573;
66954801;
28362433
olga.auzenberga@aglona.lv
Inta Klindžāne
Jurists

65324570; 29441916inta.klindzane@aglona.lv
Lelde BartušaJurists, Aglonas VPVKAC speciālists

66954801lelde.bartusa@aglona.lv
Tatjana Komare
Sabiedrisko attiecību speciālists
65324570; 26107036tatjana.komare@aglona.lv
Ainārs StreļčsZemes lietu speciālists
Aglonas VPVKAC speciālists
65324573; 29166259ainars.strelcs@aglona.lv
Edgars Urbanovičs

Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists
27865913edgars.urbanovics@aglona.lv
Anita PodskočijaIepirkumu speciālists25144771anita.podskocija@aglona.lv
Liene Baškatova-JoksteTūrisma informācijas konsultants29118597liene.baskatova@aglona.lv
turisms@aglona.lv
Aivars KlussAutoceļu būvinženieris29444926aivars.kluss@aglona.lv
Anita Anna BartušaLauksaimniecības konsultants
Aglonas VPVKAC speciālists
29537977; 28663779anita.bartusa@aglona.lv
Regīna PaškevičaLopkopības konsultants29227360
Genādijs Selickis
Atraktīvā atpūtas centra vadītājs, galdnieks
26123809padome@aglona.lv
Guntis KurcenbaumsŠoferis
26459123
Andris Trizna
Autobusa šoferis
28758690
Ivars Verza
Autobusa šoferis
29133725
Juris Laizāns
Šoferis
26454748
Valentīna IvanovaApkopēja
Lilita SavelenokaApkopēja

Grāveru pārvalde

Ezeru iela 21, Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads, LV-5655
Tel, fakss: (+371) 65629718
E-pasts: graveri@aglona.lv 

Vārds, UzvārdsAmats
Telefons
E-pasts
Aina BuiničaAglonas novada Grāveru pagasta pārvaldes vadītāja65629718, 26531854aina.buinica@aglona.lv
Emma PlatonovaKasiere65629718, 26531854emma.platonova@aglona.lv
Ivita PlatonovaGrāveru pagasta kultūras nama vadītāja65629718, 26531854ivita.platonova@aglona.lv
Raisa BižāneGrāveru pagasta bibliotēkas vadītāja65629718, 26531854raisa.bizane@aglona.lv
Vera JemeljanovaGrāveru feldšeru - vecmāšu punkta vadītāja65629720, 26531854graveri@aglona.lv
Silvija PodskočajaLauksaimniecības konsultants26263790silvija.podskocaja@aglona.lv

Kastuļinas pārvalde

Ilzes iela 19, Priežmale, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, LV-5687
Tel: (+371) 65652201, fakss: (+371) 65652202
E-pasts: kastulina@aglona.lv

Vārds, Uzvārds
Amats
Telefons
E-pasts
Pēteris BekišsAglonas novada Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs 29175291; 65652201peteris.bekiss@aglona.lv
Andrejs RakovsAutovadītājs 26447212; 22014943; 65652201
fakss 65652202
andrejs.rakovs@aglona.lv
Inese NikitinaTautas nama vadītāja65652201inese.nikitina@aglona.lv
Vjačeslavs PokšānsSaimniecības daļas vadītājs65652201vjaceslavs.poksans@aglona.lv
Anna RudukaKastuļinas feldšeru- vecmāšu punkta vadītāja65652201
Marija FedotovaLauksaimniecības konsultants26316485

Šķeltovas pārvalde

Daugavpils iela 7, ŠĶeltova, Šķeltovas pagasts, Aglonas novads, LV-5653
Tel.fakss: (+371) 65600826
e-pasts: skeltova@aglona.lv

Vārds, Uzvārds
Amats
Telefons
E-pasts
Irēna MaļuhinaAglonas novada Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāja65600826
26531885
irena.maluhina@aglona.lv
Natālija MotiļkovaSaimniecības pārzinis65600826
skeltova@aglona.lv
Raisa KudrjašovaKases kontu operators65600826
26531885
raisa.kudrjasova@aglona.lv
Tatjana LevkovaFeldšeru - vecmāšu punkta vadītāja65600813
26531885
tatjana.levkova@aglona.lv
Ļena AfanasjevaBibliotēkas vadītāja65600826
26531885
lena.afanasjeva@aglona.lv
Astrīda LeikumaTautas nama direktore65600826
26531885
astrida.leikuma@aglona.lv
Andris BižānsMuzikālo pasākumu organizators65600826
26531885
andris.bizans@aglona.lv
Silvija PodskočajaLauksaimniecības konsultants65600826, 26263790silvija.podskocaja@aglona.lv