Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Kontakti

Saturs atjaunots: 4.07.2019.

Aglonas novada dome

Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304
Tālrunis: 65324573, 65324569
E-pasts: padome@aglona.lv 

Aglonas novada dome informē, ka iedzīvotājiem, uzņēmējiem  pašvaldības pakalpojumus iespējams pieprasīt elektroniski. Lūdzam skatīt sadaļu e-Pakalpojumi.

Vārds, Uzvārds
Amats
TelefonsE-pasts

Juris Butēvics
Aglonas novada domes priekšsēdētājs
65324570, 26458080
juris.butevics@aglona.lv
padome@aglona.lv
Marita GrebežaAglonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
65324570
marita.grebeza@aglona.lv
Ineta PogaIzpilddirektore 27805820ineta.poga@aglona.lv
Inta KlindžāneJurists65324570; 29441916inta.klindzane@aglona.lv
Lelde BartušaJurista palīgs, Aglonas VPVKAC speciālists66954801; 65324573; 65324570lelde.bartusa@aglona.lv
Tatjana KomareSabiedrisko attiecību speciālists65324570; 26107036tatjana.komare@aglona.lv
Jurijs PokšānsDatorsistēmu un datortīklu administrators26567454jurijs.poksans@aglona.lv
Jānis RutkaPersonas datu aizsardzības speciālists65324573pda@aglona.lv
Edgars Urbanovičs

Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists27865913edgars.urbanovics@aglona.lv
Aivars KlussAutoceļu būvtehniķis29444926aivars.kluss@aglona.lv
Andris Kurmis Aglonas novada sporta pasākumu organizators29910288andris.kurmis@aglona.lv
Džeina ValaineJaunatnes lietu speciāliste/Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece65320055; 25882069jauniesi@aglona.lv
Olga AuzenbergaLietvede65324570; 28362433olga.auzenberga@aglona.lv
Inese RutkaPašvaldības sekretārs 65324573inese.rutka@aglona.lv
Skaidra MežinieceDzimtsarakstu nodaļas vadītāja, arhivāre65320055skaidra.meziniece@aglona.lv
dzimtsaraksti@aglona.lv
Inita Jokste
Galvenais grāmatvedis
28352321

inita.jokste@aglona.lv
Lāsma Sipoviča
Galvenā grāmatveža vietniece65904545lasma.sipovica@aglona.lv
Olita BeinarovičaVecākais grāmatvedis20259568olita.beinarovica@aglona.lv
Gaļina PilāneVecākais grāmatvedis65320055
galina.pilane@aglona.lv
Antoņina SmaneVecākais grāmatvedis65320055
antonina.smane@aglona.lv
Valentīna VolkovaVecākais grāmatvedis65324572 ; 25618425valentina.volkova@aglona.lv
Raisa KudrjašovaKases kontu operators65324572 ; 25618425
Ārija PerševicaSociālā dienesta vadītājs29403536arija.persevica@aglona.lv
Antoņina ČerņavskaSociālā dienesta vadītājas vietniece29403536antonina.cernavska@aglona.lv
Pēteris RatkevičsSociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem29403536peteris.ratkevics@aglona.lv
Inta GžibovskaSAC "Aglona" vadītājs65321456; 25753996inta.gzibovska@aglona.lv
Valentīna KrīvāneBāriņtiesas priekšsēdētāja26156238valentina.krivane@aglona.lv
Gunta Gulbe-KalvāneAglonas Kultūras centra vadītāja29294465kulturascentrs@aglona.lv
Alla Kalniņa

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
26316505
alla.kalnina@aglona.lv
Lāsma Strole - KrasovskaTeritorijas plānotājs, projektu vadītājs29210088lasma.strole@aglona.lv
Vita Rivare
Projektu vadītāja26552145vita.rivare@aglona.lv
Olga AfanasjevaTūrisma informācijas konsultants29118597turisms@aglona.lv
Ainārs StreļčsZemes lietu speciālists65324573; 29166259ainars.strelcs@aglona.lv
Anita Anna BartušaLauksaimniecības konsultants 28663779anita.bartusa@aglona.lv
Silvija PodskočajaLopkopības konsultants26263790
Valdis ViļumsBūvvaldes vadītājs65324573; 29484339padome@aglona.lv
Igors Guba

Būvinspektors
65324573; 29111369
padome@aglona.lv
Aivars RivarsTransporta nodaļas vadītājs29120631aivars.rivars@aglona.lv
Guntis KurcenbaumsŠoferis26459123
Juris Laizāns

Šoferis26454748
Andris TriznaAutobusa šoferis28758690
Ivars VerzaAutobusa šoferis29133725
Andris IndansKomunālo pakalpojumu nodaļas vadītājs26390581andris.indans@aglona.lv
Genādijs SelickisGaldnieks-atslēdznieks26123809
Broņislavs KalvānsAttīrīšanas iekārtu operators28713927
Staņislavs ĻaksaElektrotehniķis27321834stanislavs.laksa@aglona.lv

Grāveru pārvalde

Ezeru iela 21, Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads, LV-5655
Tel, fakss: (+371) 65629718
E-pasts: graveri@aglona.lv 

Vārds, UzvārdsAmats
Telefons
E-pasts
Aina BuiničaAglonas novada Grāveru pagasta pārvaldes vadītāja65629718, 26531854aina.buinica@aglona.lv
Emma PlatonovaKasiere65629718, 26531854emma.platonova@aglona.lv
Ivita PlatonovaGrāveru pagasta kultūras nama vadītāja65629718, 26531854ivita.platonova@aglona.lv
Raisa BižāneGrāveru pagasta bibliotēkas vadītāja65629718, 26531854raisa.bizane@aglona.lv
Vera JemeljanovaGrāveru feldšeru - vecmāšu punkta vadītāja65629720, 26531854graveri@aglona.lv
Silvija PodskočajaLauksaimniecības konsultants26263790silvija.podskocaja@aglona.lv

Kastuļinas pārvalde

Ilzes iela 19, Priežmale, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, LV-5687
Tel: (+371) 65652201, fakss: (+371) 65652202
E-pasts: kastulina@aglona.lv

Vārds, Uzvārds
Amats
Telefons
E-pasts
Pēteris BekišsAglonas novada Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs 29175291; 65652201peteris.bekiss@aglona.lv
Andrejs RakovsAutovadītājs 26447212; 22014943; 65652201
fakss 65652202
andrejs.rakovs@aglona.lv
Inese NikitinaTautas nama vadītāja65652201inese.nikitina@aglona.lv
Vjačeslavs PokšānsSaimniecības daļas vadītājs65652201vjaceslavs.poksans@aglona.lv
Anna RudukaKastuļinas feldšeru- vecmāšu punkta vadītāja65652201
Marija FedotovaLauksaimniecības konsultants26316485

Šķeltovas pārvalde

Daugavpils iela 7, ŠĶeltova, Šķeltovas pagasts, Aglonas novads, LV-5653
Tel.fakss: (+371) 65600826
e-pasts: skeltova@aglona.lv

Vārds, Uzvārds
Amats
Telefons
E-pasts
Irēna MaļuhinaAglonas novada Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāja65600826
26531885
irena.maluhina@aglona.lv
Natālija MotiļkovaSaimniecības pārzinis65600826
skeltova@aglona.lv
Raisa KudrjašovaKases kontu operators65600826
26531885
raisa.kudrjasova@aglona.lv
Tatjana LevkovaFeldšeru - vecmāšu punkta vadītāja65600813
26531885
tatjana.levkova@aglona.lv
Ļena AfanasjevaBibliotēkas vadītāja65600826
26531885
lena.afanasjeva@aglona.lv
Astrīda LeikumaTautas nama direktore65600826
26531885
astrida.leikuma@aglona.lv
Silvija PodskočajaLauksaimniecības konsultants65600826, 26263790silvija.podskocaja@aglona.lv