Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Kontakti

Aglonas novada dome

Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304
Tālrunis: 65324573, 65324569
Fakss: 65324573
E-pasts: padome@aglona.lv 

Aglonas novada dome informē, ka iedzīvotājiem, uzņēmējiem  pašvaldības pakalpojumus iespējams pieprasīt elektroniski. Lūdzam skatīt sadaļu e-Pakalpojumi.

Vārds, Uzvārds
Amats
TelefonsE-pasts

Helēna Streiķe
Aglonas novada domes priekšsēdētāja
65324570; 25455174
helena.streike@aglona.lv
Osvalds Šatilovs
Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
65324570; 26526305
osvalds.satilovs@aglona.lv
Ineta PogaIzpilddirektore65324570; 27805820ineta.poga@aglona.lv
Valentīna Lielcepure
Finanšu nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede
65324569;28352321
valentina.lielcepure@aglona.lv
Ingūna Barkeviča
Lietvedības nodaļas vadītāja;
Aglonas VPVKAC speciāliste
65324573; 29285185
inguna.barkevica@aglona.lv
padome@aglona.lv
kac_aglona@aglona.lv
Ineta ValaineAttīstības plānotājs29188350ineta.valaine@aglona.lv
Ārija PerševicaSociālā dienesta vadītāja29403536arija.persevica@aglona.lv
Valentīna KrīvāneBāriņtiesas vadītāja26156238
valentina.krivane@aglona.lv
Valdis ViļumsBūvvaldes vadītājs65324573; 29484339padome@aglona.lv
Deniss KuzņecovsJurists
Aglonas VPVKAC speciālists

65324570; 25400456deniss.kuznecovs@aglona.lv
Antoņina ČerņavskaSociālā dienesta vadītājas vietniece29403536antonina.cernavska@aglona.lv
Pēteris RatkevičsSociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem29403536peteris.ratkevics@aglona.lv
Marija Lazdāne
Galvenā grāmatveža vietniece
65324569
marija.lazdane@aglona.lv
Liene Baškatova
Tūrisma informācijas konsultants65322100, 29118597liene.baskatova@aglona.lv
turisms@aglona.lv
Anita Anna BartušaLauksaimniecības konsultants
Aglonas VPVKAC speciālists
29537977; 28663779 anita.bartusa@aglona.lv
Lidija Bluka
(uz prombūtnes laiku aizvieto Aļona Artjomova)
Kases kontu operatore
65324572; 25750272
lidija.bluka@aglona.lv
Anita PodskočijaProjektu vadītāja,
iepirkumu speciāliste
25144771
29210088
anita.podskocija@aglona.lv
Dzintra Valaine
Vecākā grāmatvede
65324569dzintra.valaine@aglona.lv
Inese Rutka
Passzinis-tehniskais darbinieks/Bāriņtiesas sekretārs65320055
inese.rutka@aglona.lv
Skaidra Mežiniece
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, arhivāre
65320055
skaidra.meziniece@aglona.lv
Tatjana Komare
Sabiedrisko attiecību speciāliste65324570; 26107036tatjana.komare@aglona.lv
Jānis Rutka
Datorsistēmu tehniķis
65320055; 28661925janis.rutka@aglona.lv
Aivars Kluss
Autoceļu būvinženieris
29444926aivars.kluss@aglona.lv
Ainārs StreļčsZemes lietu speciālists
Aglonas VPVKAC speciālists
65324573; 29166259ainars.strelcs@aglona.lv
Māra Ušacka

Aglonas BJBLPC "Strops" vadītāja, Jaunatnes lietu speciāliste
29947906mara.usacka@aglona.lv
jauniesi@aglona.lv
Aivars RivarsTransporta nodaļas vadītājs29120631aivars.rivars@aglona.lv
Viktors DimpersKomunālo pakalpojumu nodaļas vadītājs, 26565118viktors.dimpers@aglona.lv
Genādijs Selickis
Atraktīvā atpūtas centra vadītājs, galdnieks
26123809padome@aglona.lv
Valentīna Volkova
Vecākā grāmatvede
65324572; 25750272valentina.volkova@aglona.lv
Edgars Urbanovičs
Darba aizsardzības speciālists27865913edgars.urbanovics@aglona.lv
Gunta Gulbe-Kalvāne
Aglonas Kultūras centra vadītāja65324571, 29294465
kulturascentrs@aglona.lv
Anatolijs Pupics
Sporta organizators28361938anatolijs.pupics@aglona.lv
Guntis KurcenbaumsŠoferis
26459123
Andris Trizna
Autobusa šoferis
28758690
Ivars Verza
Autobusa šoferis
29133725
Juris Laizāns
Šoferis
26454748
Regīna PaškevičaPiena pārraugs29227360
Valentīna IvanovaApkopēja
Lilita SavelenokaApkopēja

Grāveru pārvalde

Ezeru iela 21, Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads, LV-5655
Tel, fakss: (+371) 65629718
E-pasts: graveri@aglona.lv 

Vārds, UzvārdsAmats
Telefons
E-pasts
Aina BuiničaAglonas novada Grāveru pagasta pārvaldes vadītāja65629718, 26531854aina.buinica@aglona.lv
Emma PlatonovaSekretāre, kasiere65629718, 26531854emma.platonova@aglona.lv
Ivita PlatonovaGrāveru pagasta kultūras nama vadītāja65629718, 26531854ivita.platonova@aglona.lv
Raisa BižāneGrāveru pagasta bibliotēkas vadītāja65629718, 26531854raisa.bizane@aglona.lv
Irina ArtjomovaGrāveru feldšeru - vecmāšu punkta vadītāja65629720, 26531854graveri@aglona.lv
Silvija PodskočajaLauksaimniecības konsultants26263790silvija.podskocaja@aglona.lv

Kastuļinas pārvalde

Ilzes iela 19, Priežmale, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, LV-5687
Tel: (+371) 65652201, fakss: (+371) 65652202
E-pasts: kastulina@aglona.lv

Vārds, Uzvārds
Amats
Telefons
E-pasts
Pēteris BekišsAglonas novada Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs 29175291; 65652201peteris.bekiss@aglona.lv
Andrejs RakovsLietvedis, autovadītājs 26447212; 22014943; 65652201
fakss 65652202
andrejs.rakovs@aglona.lv
Inese NikitinaTautas nama vadītāja65652201inese.nikitina@aglona.lv
Vjačeslavs PokšānsSaimniecības daļas vadītājs65652201vjaceslavs.poksans@aglona.lv
Marija FedotovaLauksaimniecības konsultants26316485

Šķeltovas pārvalde

Daugavpils iela 7, ŠĶeltova, Šķeltovas pagasts, Aglonas novads, LV-5653
Tel.fakss: (+371) 65600826
e-pasts: skeltova@aglona.lv

Vārds, Uzvārds
Amats
Telefons
E-pasts
Irēna MaļuhinaAglonas novada Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāja65600826
26531885
irena.maluhina@aglona.lv
Santa KlusaSekretāre, saimniecības pārzinis65600826
26531885
santa.klusa@aglona.lv
Raisa KudrjašovaKases kontu operators65600826
26531885
raisa.kudrjasova@aglona.lv
Tatjana LevkovaFeldšeru - vecmāšu punkta vadītāja65600813
26531885
tatjana.levkova@aglona.lv
Ļena AfanasjevaBibliotēkas vadītāja65600826
26531885
lena.afanasjeva@aglona.lv
Astrīda LeikumaTautas nama direktore65600826
26531885
astrida.leikuma@aglona.lv
Andris BižānsMuzikālo pasākumu organizators65600826
26531885
andris.bizans@aglona.lv
Silvija PodskočajaLauksaimniecības konsultants65600826, 26263790silvija.podskocaja@aglona.lv