Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Kontakti

Saturs atjaunots: 24.11.2021.

Aglonas pagasta pārvalde

Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304
Tālrunis: 65324573, 65324569
E-pasts: aglona@preili.lv

Aglonas pagasta pārvalde informē, ka iedzīvotājiem, uzņēmējiem  pašvaldības pakalpojumus iespējams pieprasīt elektroniski. Lūdzam skatīt sadaļu e-Pakalpojumi.

Vārds, Uzvārds
Amats
TelefonsE-pasts

Aivars RivarsAglonas pagasta pārvaldes vadītājs 29120631aivars.rivars@aglona.lv
Jurijs PokšānsDatorsistēmu un datortīklu administrators26567454jurijs.poksans@aglona.lv
Jānis RutkaPersonas datu aizsardzības speciālists65324573pda@aglona.lv
Andris Kurmis Aglonas pagsta sporta pasākumu organizators29910288andris.kurmis@aglona.lv
Olga AuzenbergaLietvede
VPVKAC speciālists
65324573; 66954801
28362433
aglonaspagasts@preili.lv
Inese RutkaPašvaldības sekretārs 65324573inese.rutka@aglona.lv
Inita Jokste
Galvenais grāmatvedis
28352321

inita.jokste@aglona.lv
Lāsma Sipoviča
Galvenā grāmatveža vietniece65904545lasma.sipovica@aglona.lv
Olita Beinaroviča (ilgstoša prombūtne)Vecākais grāmatvedisolita.beinarovica@aglona.lv
Larisa SidorovaVecākais grāmatvedis20259568larisa.sidorova@aglona.lv
Antoņina SmaneVecākais grāmatvedis65320055
antonina.smane@aglona.lv
Valentīna VolkovaVecākais grāmatvedis65324572; 25618425valentina.volkova@aglona.lv
Raisa KudrjašovaKases kontu operators65324572; 25618425
Ārija PerševicaSociālā dienesta vadītājs29403536arija.persevica@aglona.lv
Antoņina ČerņavskaSociālā dienesta vadītājas vietniece29403536antonina.cernavska@aglona.lv
Inta GžibovskaSAC "Aglona" vadītājs65321456; 25753996inta.gzibovska@aglona.lv

sacaglona@preili.lv
Valentīna KrīvāneBāriņtiesas loceklis26156238valentina.krivane@aglona.lv
Romāns Petrovs

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs
26316505romans.petrovs@aglona.lv
Lāsma Strole - Krasovska (ilgstoša prombūtne)Teritorijas plānotājs, projektu vadītājs29210088lasma.strole@aglona.lv
Vita Rivare
Projektu vadītāja26552145vita.rivare@aglona.lv
Vija ČeirāneProjektu vadītāja29470886vija.ceirane@aglona.lv
Olga AfanasjevaTūrisma informācijas konsultants29118597turisms@aglona.lv
Ainārs StreļčsZemes lietu speciālists65324573; 29166259ainars.strelcs@aglona.lv
Anita Anna BartušaLauksaimniecības konsultants,
VPVKAC speciālists
28663779, 66954801anita.bartusa@aglona.lv
Guntis KurcenbaumsŠoferis26459123
Andris TriznaAutobusa šoferis27649061
Ivars VerzaAutobusa šoferis29133725
Andris IndansKomunālo pakalpojumu nodaļas vadītājs26390581andris.indans@aglona.lv
Genādijs SelickisGaldnieks-atslēdznieks26123809
Broņislavs KalvānsAttīrīšanas iekārtu operators28713927
Staņislavs ĻaksaElektrotehniķis27321834stanislavs.laksa@aglona.lv