Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglona-Fatima

Saturs atjaunots: 24.03.2011.

Nosaukums: Aglona-Fatima
Reģistrācijas Nr.: 40008150710
Reģistrēts: 08.12.2009
Adrese: Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Ciriša iela 1A-22, LV-5304

Mērķi:

 • Attīstīt Aglonu kā starptautisku nozīmes svētvietu un ekumenisku garīguma centru.
 • Sadarboties un apmainīties pieredzē ar Fatimas sanktuāriju Portugālē, Fatimas Dievmātes sanktuāriju Zakopānē Polijā, Vispasaules Fatimas apostulātu ASV.
 • Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskām organizācijām, dažādu konfesiju reliģiskām organizācijām, juridiskajām un fiziskajām personām, kā arī ar ārvalstu publiskajām un nevalstiskajām organizācijām, fondiem, uzņēmējsabiedrībām utt.
 • Organizēt Latvijas un starptautiska mēroga pasākumus, tajā skaitā garīga satura konferences, seminārus un svētceļojumus.
 • Uzņemt kino un dokumentālās filmas par ētikas, morāles un garīgām vērtībām un to vietu mūsdienu sabiedrībā, kā arī veikt iespieddarbus.
 • Piedalīties sabiedrības morālajā un garīgajā audzināšanā.
 • Dibināt interešu klubus dažāda vecuma un tautību cilvēkiem.
 • Veicināt humānās palīdzības sniegšanu publiskā un privātā sektorā.
 • Organizēt labdarības pasākumus.
 • Brīvi izplatīt informāciju par savu darbību, izveidojot savus preses izdevumus vai izmantojot citus plašas saziņas līdzekļus.

  Izpildinstitūcija:

  • Jančevska Lilija