Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada biedrība „Dorbs i Zineiba”

Saturs atjaunots: 24.03.2011.

Nosaukums: Aglonas novada biedrība „Dorbs i Zineiba”
Reģistrācijas Nr.: 40008161521
Reģistrēts: 16.06.2010
Adrese: Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 34, LV-5304

Mērķi:

 • Amatnieku, mājražotāju, tūrisma mazo un vidējo uzņēmēju atbalstīšana un popularizēšana.
 • Latviskā un latgaliskā dzīvesveida, valodas un kultūras vērtību atbalstīšana un popularizēšana.
 • Latgalei tradicionālo amatu, nodarbju, kultūras un gastronomisko, arhitektūras tradīciju, folkloras vākšana, apkopošana, atbalstīšana, apmācība un popularizēšana.
 • Aglonas novada publiska tēla veidošana un reklamēšana, suvenīru izgatavošana.
 • Aglonas novada vēstures pētīšana, iespieddarbu sagatavošana, izdošana.
 • Aglonas novada kultūrvēsturisko, piemiņas, dabas unikālo vietu pētīšana, saglabāšana, uzturēšana, starpetniskā dialoga veidošana.
 • Aglonas novada muzeja veidošana un esošo muzeju atbalstīšana.
 • Nodarbinātības veicināšana.
 • Pašapziņas celšana, pašizglītošanās, tālākās izglītības iespēju paplašināšana.
 • Sabiedrisko un reklāmas pasākumu organizēšana un atbalsts.
 • Pieredzes apmaiņa, sadarbība ar reliģiskām, labdarības un citām organizācijām, iestādēm Biedrības mērķu sasniegšanai.

Izpildinstitūcija:

 • Glužina Ināra
 • Gražule Ināra