Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Atklāsme

Saturs atjaunots: 24.03.2011.

Nosaukums: Atklāsme
Reģistrācijas Nr.: 50008159641
Reģistrēts: 14.05.2010
Adrese: Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Ciriša iela 8-1, LV-5304

Mērķi:

  • Aktīvas pilsoniskās sabiedrības veidošana, sociālās atstumtības un nabadzības riska mazināšana.
  • Sociālekonomiskās attīstības veicināšana, pārrobežu sadarbība.
  • Dabas, latviešu tautas tradīciju popularizēšana, kultūras mantojuma ilgspējīga saglabāšana un citu bezatlīdzības darbu un pakalpojumu sniegšana.

Izpildinstitūcija:

  • Brovacka Elvīra
  • Limane Valentīna
  • Šaitere Irēna