Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ideju strops

Nosaukums: Ideju strops
Reģistrācijas numurs: 40008179985
Reģistrēts: 2011.gada 16. jūnijs
Adrese: Daugavpils iela 8, Aglona, Aglonas novads, LV-5304

Mērķi:

 • Motivētas , pašapzinīgas jaunās paaudzes veidošana;
 • Bērnu un jauniešu iesaistīšana neformālās izglītības procesos;
 • Sabiedrības labklājības un dzīves kvalitātes celšana;
 • Lietderīgas un produktīvas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas veicināšana;
 • Bērnu un jauniešu veselīga dzīves veida veicināšana;
 • Bērnu un jauniešu spēju un prasmju aktīvi iesaistīties sabiedriskajos procesos vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī attīstīšana;
 • Bērnu un jauniešu nodrošināšana ar viņu vajadzībām un interesēm atbilstošu informāciju;
 • Sociāla riska grupu, bērnu un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušana sabiedriskās, politiskās un ekonomiskās aktivitātēs bez jebkādas diskriminācijas vienaudžu vidū;
 • Pilsoniskās sabiedrības veidošana.

Izpildinstitūcija:

 • Laura Mežiniece
 • Jekaterina Vasiļjeva
 • Inga Gribuška