Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Latgales vecticībnieku biedrība

Saturs atjaunots: 14.12.2013.

Nosaukums: Latgales vecticībnieku biedrība
Reģistrācijas Nr.: 40008042464
Reģistrēts: 08.07.1999.
Adrese: Aglonas nov., Šķeltovas pag., Šķeltova, Daugavpils iela 13-2, LV-5653

Mērķi:

  • Apvienot vecticībniekus uz savstarpējās palīdzības, labdarības un kristīgās žēlsirdības pamata.
  • Veicināt jaunās paaudzes garīgo un tikumisko audzināšanu un iesaistīt tās kristīgās dzīves un kristīgo rīcību normās.
  • Saglabāt, pētīt un popularizēt vecticībnieku etnisko un konfesionālo savdabību un kultūrvēsturisko mantojumu, to tradicionālās garīgās un tikumiskās vērtības.
  • Konsolidēt vecticībnieku intelektuālo potenciālu radošai darbībai Latvijā un Latgalē.
  • Veicināt krievu un Baznīcas senslāvu valodas un rakstības pētīšanu un apgūšanu.
  • Svinēt ar Latvijas un Latgales vecticībnieku vēsturi un kultūru saistītos piemiņas datumus un notikumus.
  • Censties sasniegt vecticībnieku, kā vienas no Latvijas un Latgales tradicionālajām kristīgajām konfesijām un etniskajām grupām pārstāvju, cienīgu un pienācīgu stāvokli sabiedrībā un valstī.
  • Attīstīt, nostiprināt un paplašināt vispusīgas draudzīgas attiecības, garīgas saites un lietišķus kontaktus ar vecticībnieku reliģiskajām un citām nevalstiskajām organizācijām Baltijā, Eiropā, Krievijā, Baltkrievijā un citās ārvalstīs, kā arī piedalīties kopīgu projektu un programmu izstrādāšanā un īstenošanā.

Izpildinstitūcija:

  • Jegorova Marija