Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Mednieku biedrība „Duplets I”

Saturs atjaunots: 24.03.2011.

Nosaukums: Mednieku biedrība „Duplets I”
Reģistrācijas Nr.: 40008104001
Reģistrēts: 30.06.2006
Adrese: Aglonas nov., Aglonas pag., Borovka, LV-5300

Mērķi:

  • Nodrošināt saviem biedriem, korektas un likumīgas medības šim nolūkam izmantojamā teritorijā.
  • Attīstīt nenoplicinošu medību saimniecību.
  • Iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku aizsardzībā, vairošanā un populāciju bagātināšanā.
  • Organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medīšanu un makšķerēšanu, pareizu medīšanas un makšķerēšanas veidu pielietošanu.
  • Izkopt un pilnveidot medību makšķerēšanas ētiku.
  • Pārstāvēt mednieku intereses un iniciatīvu valsts institūcijās, organizācijās.
  • Palīdzēt valsts iestādēm apkarot nelikumīgu medniecību.

Izpildinstitūcija:

  • Ivdris Jānis
  • Valainis Voldemārs