Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Mēs Grāveriem

Nosaukums: „Mēs Grāveriem”
Reģistrācijas numurs: 40008192292
Reģistrēts:. 2012. gada 30.martā
Adrese: Aglonas novads, Grāveru pag. Ezeru iela 21,  LV – 5655

Mērķi:

 1. Tūrisma iespēju dažādošana;
 2. Pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana un paaugstināšana – teritorijas labiekārtošana, vides kvalitātes uzlobošana un ilgspējīga attīstība;
 3. Kultūras, izglītības, sporta, veselīga dzīvesveida dažādošana visiem pagasta iedzīvotājiem, pieaugušiem un bērniem;
 4. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
 5. Sadarbības veicināšana starp dažāda veida organizacijām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem;
 6. Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistot sponsoru un labvēļu ziedojumus biedrības mērķu sasniegšanai;
 7. Sniegt atbalstu sociālā un veselības ziņā sociāli mazaizsargātiem iedzīvotājiem, veicinot to integrāciju sabiedrībā;
 8. Sociālā riska grupu, bērnu un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušana sabiedriskās, politiskās un ekonomiskās aktivitātes bez jebkādas diskriminācijas vienaudžu vidū;
 9. Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām.

Izpildinstitūcija:

 1. Ivita Platonova
 2. Anna Meldere
 3. Jekaterina Vasiļjeva
 4. Svetlana  Lukašonoka
 5. Elfa Islamgarajeva
 6. Ilona Ivanova
 7. Inese Egle
 8. Margarita Micķeviča
 9. Nonna Jakovele
 10. Sergejs Lukašonoks