Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Valķīra-Valkyrie

Saturs atjaunots: 24.03.2011.

Nosaukums: Valķīra-Valkyrie
Reģistrācijas Nr.: 40008160070
Reģistrēts: 20.05.2010
Adrese: Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 40, LV-5304

Mērķi:

 • Iegūt, apkopot un analizēt informāciju par 2.pasaules kara norisi.
 • Ievāktos 2.pasaules kara vēsturiski rakstiskos materiālus un rekvizītus eksponēt muzejā un izstādēs, tādējādi iepazīstinot apmeklētājus ar 2.pasaules kara eksponātiem, kas atrasti Latvijas, Krievijas un Vācijas valstu teritorijās.
 • Iesaistīt dialogā interesentus 2.pasaules kara norisēm, radot interesi un mentālo piederību tā laika notikumiem.
 • Uzklausīt, pierakstīt un saglabāt aculiecinieku stāstus, atmiņas par periodu, kas saistās ar četrdesmitajiem gadiem, pirmskara laiku, latviešu brīvprātīgo SS leģiona gaitām, padomju varas veidošanās pirmsākumiem, tai skaitā genocīda un komunistiskā terora procesiem Latvijā.
 • Veicināt skolu jaunatnes patriotisko audzināšanu.
 • Informācijas vākšana, apkopošana, analīze, aktualizācija un izplatīšana biedrības biedru starpā.
 • Biedrības sadarbība un biedru interešu pārstāvēšana sabiedriskajās institūcijās, asociācijās, organizācijās, uzņēmumos un ārvalstu nacionālajās un starptautiskajās organizācijās.
 • Publiskas, zinātniskas, saimnieciskas un citas ar Latvijas likumdošanu atļautas darbības veikšana, lai iegūtu līdzekļus biedrības mērķu īstenošanai.
 • Izstrādāt un īstenot ilgtermiņa plānus un programmas.
 • Izskatīt iespējas un veikt savu līdzekļu asignēšanu citām saistītām organizācijām.
 • Vākt ziedojumus un veikt labdarības programmas muzeja darbības

Izpildinstitūcija:

 • Tumova Ingrīda