Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pakalpojumi

Saturs atjaunots: 30.10.2019.

Par maksas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu Šķeltovas pagasta Tautas nama telpu nomai.

Download6 downloads

Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu dažādiem transporta darbiem.

Download32 downloads

Par maksas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu zāles telpu nomai Šķeltovas pagasta ēkai Skolas ielā 5.

Download8 downloads

Par maksas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu Priežmalas pamatskolas aktu zāles nomai
apstiprināti 31.01.2019.

Lejuplādēt29 downloads

Par pašvaldības zemes nomas un apbūves tiesību maksas cenrāža apstiprināšanu
apstiprināti 28.12.2018.

Lejuplādēt31 downloads

Aglonas novada pašvaldības pakalpojumu izcenojumi EUR
aktualizēti 2018. gada maijā
publicēti 2013. gada septembrī

Lejuplādēt585 downloads


Aglonas novada pašvaldības sniegtie komunālie pakalpojumi:

 • Siltumenerģijas ražošana;
 • Aukstā ūdens piegāde;
 • Kanalizācijas pakalpojumi.

Komunālo pakalpojumu nodaļas materiāli lejuplādei

Komunālo pakalpojumu tarifi

Pakalpojumu veidi
Mērvienība
Cena bez PVN, EUR

PVN, EUR
Cena ar PVN, EUR

Apstiprināts:
Sēdes protokols
SiltumenerģijaMaksa par apkuri 1 kv.m daudzīvokļu māja (PVN 12%)1 kv.m
1.610.19
1.80Nr.14 &7no 30.09.2009.
Maksa par apkuri 1 kv.m soc.māja Priežmale (PVN 12%)1 kv.m0.770.09
0.86Nr.14 &7no 30.09.2009.
Aukstais ūdensŪdens pakalpojumi ar skaitītājiem 1 kub.m
1.030.21
1.24Nr.13 &21.no 27.06.2014.
Ūdens pakalpojumi no 1 iedzīvotāja bez skaitītāja1 iedz.6.151.297.44Nr.13 &21.no 27.06.2014.
Ūdens patēriņš vienam liellopam1gab.1.54
0.321.86Nr.13 &21.no 27.06.2014.
KanalizācijaKanalizācijas pakalpojumi ja ir ūdensskaitītājs1 kub.m1.070.221.29Nr.13 &21.no 27.06.2014.
Kanalizācijas pakalpojumi no 1 iedzīvotāja bez skaitītāja1 iedz.
5.121.076.19Nr.13 &21.no 27.06.2014.
Maksa par kanalizācijas notekūdeņu izsūknēšanu 1 kub.m2.000.422.42Nr.5 no 24.03.2016.
Kanalizācijas sūknēšanas izcenojumā, ja pakalpojums tiek sniegts ārpus novada teritorijas, papildus tiek aprēķināta maksa par nobrauktajiem km (līdz-no pakalpojuma sniegšanas vietai)1 km1.000.211.21Nr.5 no 24.03.2016.
Sausās tualetes izsūknēšana (ne mazāk, kā 3 kub.m)1 tvertne9.602.0211.62Nr.5 no 24.03.2016.
 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS