Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Pakalpojumi

Saturs atjaunots: 29.06.2020.

Par maksas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas telpu nomai.

Download33 downloads

Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu dažādiem transporta darbiem.2020. gada 30. aprīlī
Download71 downloads

Par maksas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu Šķeltovas pagasta Tautas nama telpu nomai.
Download35 downloads

Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu dažādiem transporta darbiem.

Download101 downloads

Par maksas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu zāles telpu nomai Šķeltovas pagasta ēkai Skolas ielā 5.

Download28 downloads

Par maksas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu Priežmalas pamatskolas aktu zāles nomai
apstiprināti 31.01.2019.

Lejuplādēt63 downloads

Par pašvaldības zemes nomas un apbūves tiesību maksas cenrāža apstiprināšanu
apstiprināti 28.12.2018.

Lejuplādēt59 downloads

Aglonas novada pašvaldības pakalpojumu izcenojumi EUR
aktualizēti 2018. gada maijā
publicēti 2013. gada septembrī

Lejuplādēt669 downloads


Aglonas novada pašvaldības sniegtie komunālie pakalpojumi:

  • Siltumenerģijas ražošana;
  • Aukstā ūdens piegāde;
  • Kanalizācijas pakalpojumi.

Komunālo pakalpojumu nodaļas materiāli lejuplādei

Komunālo pakalpojumu tarifi

Pakalpojumu veidi
Mērvienība
Cena bez PVN, EUR

PVN, EUR
Cena ar PVN, EUR

Apstiprināts:
Sēdes protokols
SiltumenerģijaMaksa par apkuri 1 kv.m daudzīvokļu māja (PVN 12%)1 kv.m
1.610.19
1.80Nr.14 &7no 30.09.2009.
Maksa par apkuri 1 kv.m soc.māja Priežmale (PVN 12%)1 kv.m0.770.09
0.86Nr.14 &7no 30.09.2009.
Aukstais ūdensŪdens pakalpojumi ar skaitītājiem 1 kub.m
1.030.21
1.24Nr.13 &21.no 27.06.2014.
Ūdens pakalpojumi no 1 iedzīvotāja bez skaitītāja1 iedz.6.151.297.44Nr.13 &21.no 27.06.2014.
Ūdens patēriņš vienam liellopam1gab.1.54
0.321.86Nr.13 &21.no 27.06.2014.
KanalizācijaKanalizācijas pakalpojumi ja ir ūdensskaitītājs1 kub.m1.070.221.29Nr.13 &21.no 27.06.2014.
Kanalizācijas pakalpojumi no 1 iedzīvotāja bez skaitītāja1 iedz.
5.121.076.19Nr.13 &21.no 27.06.2014.
Maksa par kanalizācijas notekūdeņu izsūknēšanu 1 kub.m2.000.422.42Nr.5 no 24.03.2016.
Kanalizācijas sūknēšanas izcenojumā, ja pakalpojums tiek sniegts ārpus novada teritorijas, papildus tiek aprēķināta maksa par nobrauktajiem km (līdz-no pakalpojuma sniegšanas vietai)1 km1.000.211.21Nr.5 no 24.03.2016.
Sausās tualetes izsūknēšana (ne mazāk, kā 3 kub.m)1 tvertne9.602.0211.62Nr.5 no 24.03.2016.