Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada publisko peldvietu labiekārtošana pie Cirīša, Jazinkas, Šķeltovas ezeriem

Saturs atjaunots: 15.07.2012.

Projekta nosaukums – „Aglonas novada publisko peldvietu labiekārtošana pie Cirīša, Jazinkas, Šķeltovas ezeriem”.

2011.gada 21.jūnijā ar papildus nosacījumiem apstiprināts Latgales plānošanas reģiona (LPR) un Latgales reģiona attīstības aģentūras (LRAA) izstrādātais  Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 1.prioritātes „Sociālekonomiskās attīstības veicināšana” 1.3. sadaļas „Tūrisma attīstība” projekts „Tour de Latgale & Pskov”.  Aglonas novada dome šajā projektā darbojas kā sadarbības partneris.

Projekta finansējums  – ES – 90%, nacionālais līdzfinansējums – 10% (5% valsts un 5% pašvaldības finansējums). Kopējās investīcijas projekta ietvaros  Aglonas pašvaldībai paredzētas 37054.81 EUR apmērā. Pašvaldības līdzfinansējums – 5558.22 EUR

Projekta realizācijas termiņš: 01.01.2012.- 01.10.2014.

Projekta  rezultāts – minētā projekta ietvaros Aglonas novadā paredzēta aprīkojuma piegāde un uzstādīšana tūrisma – atpūtas vietas labiekārtošanai pie Cirīša ezera, pie Jazinkas ezera un pie Šķeltovas ezera.