Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Animalterapijas izmantošana Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai

Saturs atjaunots: 12.07.2012.

 

Projekta nosaukums  – “Cured by animals” LLIII-166 “Animalterapijas izmantošana Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai

Projekta kopējais budžets –  214 677 EUR, Aglonas  pašvaldības daļa tajā ir 10 229 EUR

Projekta termiņš –   01.11. 2010. – 30.12.2011.

Projekta mērķis un rezultāts – stiprināt 16 Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālo vidi, veicināt terapijas ar dzīvnieku palīdzību attīstību un uzlabot sociālo infrastruktūru, palielināt bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām (arī no riska grupām) dzīves vides kvalitāti. (Pašvaldības no Latvijas – Kārsavas novads, Ludzas novads, Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes novads, Viļānu novads, Riebiņu novads, Preiļu novads, Aglonas novads, Krāslavas novads, Daugavpils novads, Ilūkstes novads-  un četri projekta partneri no Lietuvas – Visaginas bērnu atbalsta centrs, Didžiasalis ģimenes sociālā atbalsta centrs  Ignalinas rajonā, Utenas bērnu sociālā atbalsta centrs un Anīkšču rajona pašvaldība). Projekta ietvaros popularizēti terapijas papildu efekti, izmantojot dzīvnieku palīdzību. Organizētas 80 latviešu un lietuviešu bērniem no sociālā riska ģimenēm divas starptautiskās nometnes. Aglonas novada pašvaldība  šī projekta ietvaros izremontēja  telpu Priežmalas pamatskolā, iegādājās  aprīkojumu, kas paredzēts ģimeņu atbalstam. Projekta LLIII-166 ”CURED BY ANIMALS  ietvaros rīkots seminārs 2 Aglonas novada sociālajiem darbiniekiem Utenā (Lietuva), diennakts atpūtas nometne  Riebiņos (Latvijā) uz kuru devās 2 Aglonas novada bērni vecumā  no 7 līdz 11 gadiem no nelabvēlīgām ģimenēm, diennakts atpūtas nometne Kaltinienkai (Lietuva) uz kuru devās 2 Aglonas novada bērni vecumā  no 12 līdz 16 gadiem no nelabvēlīgām ģimenēm, seminārs 2 Aglonas novada ārstiem Rēzeknē, seminārs 2 ģimeņu vecākiem un viņu bērniem ar īpašām vajadzībām  ZS „Klajumi” (Krāslavas novads). 2011.gada nogalē notika labdarības akcija un Ziemassvētku pasākums.