Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Projekta BELLA CUISINE apraksts

Saturs atjaunots: 24.09.2013.

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 PROJEKTS

„Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (Nr.LLB-2-266)

Projekta saīsinātais nosaukums: BELLA CUISINE

Projekta vadošais partneris: Aglonas novada dome (Latvija).

Projekta partneri: Krāslavas novada dome, Dagdas novada dome, Rēzeknes novada dome, Ludzas novada dome, Polockas pilsētas izpildkomiteja, Lepeļa rajona izpildkomitejas fiziskās kultūras, sporta un tūrisma nodaļa, Glubokoje rajona izpildkomitejas fiziskās kultūras, sporta un tūrisma nodaļa, Verhnedvinskas rajona deputātu padome, Mioru rajona deputātu padome, Starptautiskais sadarbības attīstības atbalsta fonds „Interakcija”.

Vispārējais projekta mērķis ir sociāli-ekonomiskās attīstības veicināšana, biznesa un uzņēmējdarbības attīstības atbalstīšana, popularizējot kulinārā mantojuma koncepciju.

Specifiskais projekta mērķis ir kulināro pakalpojumu servisa uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju un attīstot uzņēmējdarbību un tirdzniecību, paaugstinot ēdināšanas iestāžu darbinieku kapacitāti abos reģionos, veicinot tradicionālās virtuves turpmāku attīstību un izveidojot starptautisko kulinārā mantojuma BELLA CUISINE centru.

Projekta kopējais budžets: 483 195,05 EUR. No šīs summas 90% – 434 875,54 EUR ir Eiropas Savienības atbalsts.

Projekta periods: 18 mēneši.
Īstenošanas laiks: 13.03.2012.-12.09.2014.

Projektā ir paredzētas 4 aktivitāšu grupas:

Aktivitāšu grupa I: Vadība, koordinācija un komunikācija:

 • 3 vadības grupas sanāksmju (Krāslavā, Polockā un Dagdā) un 6 projekta ieviešanas grupu sanāksmju (Krāslavā, Lepeļā, Aglonā, Polockā, Dagdā, Verhnedvinskā) organizēšana;
 • Projekta noslēguma konferences organizēšana Krāslavā (2 dienas, 60 dalībnieki);
 • 45 preses relīžu sagatavošana un ievietošana 9 portālos (5 preses relīzes katrā portālā): www.aglona.lv, www.kraslava.lv, www.dagda.lv, www.rezeknesnovads.lv, www.ludza.lv, www.latgale.lv, www.polotskgik.by, www.vitebsk-region.by, www.belladvina.com.

Aktivitāšu grupa II: Eiropas Kulinārā mantojuma koncepcijas iepazīšana un ēdināšanas iestāžu darbinieku kapacitātes paaugstināšana:

 • Vitebskas reģiona dalība Eiropas kulinārā mantojuma tīklā kā reģions – kandidāts.
 • Kopējā informatīvā semināra organizēšana Polockā (2 dienas, 50 dalībnieki);
 • Pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana uz Skanes reģionu Zviedrijā (4 dienas, 8 dalībnieki (7 projekta koordinatori no Baltkrievijas un projekta vadītājs));
 • Pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana uz Aukštaitijas reģionu Lietuvā (3 dienas, 38 dalībnieki (30 Vitebskas reģiona ēdināšanas uzņēmumu pārstāvji, 7 projekta koordinatori no Baltkrievijas un projekta vadītājs));
 • Pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana uz Gotlandes reģionu Zviedrijā (5 dienas, 35 dalībnieki (30 Latgales ēdināšanas uzņēmumu pārstāvji – 5 no Aglonas novada, 8 – no Krāslavas novada, 4 – no Dagdas novada, 9 – no Rēzeknes novada, 4 – no Ludzas novada), 4 projekta koordinatori un projekta vadītājs no Latgales));
 • Pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana uz Latgales reģionu Latvijā (3 dienas, 37 dalībnieki (30 Vitebskas reģiona ēdināšanas uzņēmumu pārstāvji un 7 projekta koordinatori no Baltkrievijas));
 • Latgales un Vitebskas reģiona ēdināšanas sektora pārstāvju apmācība 3 tēmās:
  • „Galda klāšana un viesu uzņemšanas kultūra” (30 dalībnieki no Latgales un 30 dalībnieki no Vitebskas apgabala);
  • „Kulinārā mantojuma ēdieni, receptes, ēdienu noformējums un pasniegšana” (30 dalībnieki no Latgales un 30 dalībnieki no Vitebskas apgabala);
  • „Komunikācijas psiholoģija” (30 dalībnieki no Latgales un 30 dalībnieki no Vitebskas apgabala).

Aktivitāšu grupa III: Kulinārā mantojuma (BELLA CUISINE) attīstības sekmēšana:

 • Kopējā BELLA CUISINE maršruta izstrāde;
 • Kopējo mārketinga materiālu izstrāde un publicēšana:
  • BELLA CUISINE maršruta apraksta publicēšana (12000 eks., tajā skaitā 4000 – latviešu valodā, 6000 – krievu valodā un 2000 – angļu valodā);
  • BELLA CUISINE brošūras ar Latgales reģiona un Vitebskas apgabala kulinārā mantojuma uzņēmumu aprakstu publicēšana (12000 eks., tajā skaitā 4000 – latviešu valodā, 6000 – krievu valodā un 2000 – angļu valodā);
 • BELLA CUISINES popularizēšana 3 tūrisma izstādēs: „Balttour” Rīgā, „Otdih” Minskā un „Otdih bez granic” Sanktpēterburgā;
 • Kopējo 4 festivālu ar kulinārā mantojuma tematiku organizēšana Rēzeknē, Polockā, Ludzā un Krāslavā.
 • 20 rakstu publicēšana, tajā skaitā 10 raksti Latvijas un 10 raksti Baltkrievijas medijos.

Aktivitāšu grupa IV: starptautiskā kulinārā mantojuma BELLA CUISINE centra izveide Krāslavā.

Kontaktinformācija:
Liene Baškatova,
Projekta LLB-2-266 BELLA CUISINE asistente
liene.baskatova@aglona.lv
29813333