Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana

Saturs atjaunots: 24.05.2012.

Projekta nosaukums –  „Aglonas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana”

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros realizēts projekts Nr. KPFI-1/55

Projekta kopējās izmaksas -  LVL 115672,- KPFI – 85%, pašvaldības līdzfinansējums 15% Projekta realizācijas termiņš – 2009. – 2011.

Projekta mērķis un rezultāts – Energoefektivitātes pasākumi, samazinot siltumenerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda emisiju, nodrošinot optimālus apstākļus apmācību procesam. Aglonas vidusskolas ēkai tika veikta sienu un logu aiļu siltināšana, nomainītas ieejas durvis. Vidusskolā demontēti logi un pārmontēti fasādes siltinājuma zonā, logailes nosiltinātas  un logu rāmju montāža veikta atbilstoši logu ražotāju noteiktajai metodikai, novēršot logu sākotnējā montāžā pieļautos aukstuma tiltus.  Sasniegts energoefektivitātes palielinājums un nododamo CO2 izmešu samazinājums, kas  ir galvenais šī projekta mērķis. Veicot visas projektā paredzētās aktivitātes, Aglonas vidusskolā veikta nevien ēkas siltināšana, bet arī sakārtota maģistrālo cauruļvadu siltumizolācija, apkures sistēmas skalošana, termoregulacijas ierīču uzstādīšana. Panākts apkures sezonas izmaksu samazinājums. Pēc projekta realizēšanas vēl 5 gadus tiks veikta ēkas energoauditēšana.