Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Grāveru pamatskolas projekts 2009 –SMSC – 28 „Mainīties pašiem!”

Saturs atjaunots: 12.07.2012.

 

Projekta nosaukums – Sorosa fonds – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” ārkārtas palīdzības fonda programmas Rīgas un visas Latvijas Metropolīta  Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolas projekts 2009 –SMSC – 28 „Mainīties pašiem!”

Projekta realizācijas termiņš – 08.11.2009. – 30.11.2010.

Projekta izmaksas – 25714 EUR

Projekta mērķis un rezultāts – veicināt un nodrošināt  iedzīvotāju, it sevišķi bērnu un skolēnu, kā arī ģimeņu daudzpusīgu attīstību un izglītību, veicinot sadarbību vietējā līmenī Aglonas novadā, izveidojot daudzfunkcionālu sabiedrisku centru Grāveru ciemā.  Rīkotas datorkursu, angļu, latviešu, saskarsmes un lietišķās etiķetes apmācības, deju, vokālā ansambļa, floristikas nodarbības un organizēta vasaras dienas nometne bērniem. Izveidots pagasta un skolas vēstures muzejs.