Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Mainoties pašam, mainās vide ap tevi

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

Grāveru pamatskolas sabiedriskajā centrā , kas tika izveidots Sorosa fonda programmas konkursa “Pārmaiņu iespēja skolām” projekta  realizācijas gaitā, tagad notiek daudz un dažādi pasākumi, sarīkojumi.  Notiek floristikas kursi, deju nodarbības,  tiek apkopoti materiāli skolas muzejam

Projekta rezultātā arī bija paredzēts  rīkot apmācības sabiedrību izglītojošos pasākumos – datorkursos, angļu, latviešu, saskarsmes un lietišķās etiķetes nodarbībās. Organizēt interešu izglītības – deju, vokālā ansambļa, floristikas nodarbības, vasaras dienas nometne bērniem no sociālā riska ģimenēm, savākt materiālus par pagasta un skolas vēsturi un  atkāt muzeju, kuru  varētu  apmeklēt jebkurš interesents

Centrs piedāvā visdažādākās aktivitātes gan pieaugušajiem, gan bērniem. Ikviens priecājas par šo iespēju  – darboties  sabiedriskajā centrā mūsu  vietējā skolā, kur katrs var iesaistīties sev tīkamā darbībā un attīstīt sevi, jo vispirms vajag mainīties pašam, un tad sāks mainīties dzīve tev apkārt.