Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Projekta “Harmoniska pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās” aktivitātes Aglonas novadā

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

Aglonas novada dome, kā projekta partneris, piedalījās  Lattlit – Traffic projektā, kas vērsts uz publisko ceļu/ielu infrastruktūras sakārtošanu un satiksmes drošības uzlabošanu visattālākajos Latvijas un Lietuvas Austrumu reģionos. Projekta ietvaros realizētas vairākas aktivitātes. Jūlijā uzstādītas ceļa zīmju norādes.

Projekta mērķis: Veicināt harmonisku pārrobežu sadarbību satiksmes drošībā 23 Latvijas un Lietuvas apdzīvotās vietās, tai pašā laikā uzlabojot iekšējo un ārējo reģionu pieejamību un sekmējot sociāli-ekonomisko attīstību Eiroreģiona „Ezeru zeme” teritorijā.

Projekta vadošais partneris – Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas birojs.

LV partneri: Daugavpils rajona padome, Ludza pilsētas dome, Krāslavas novada dome, Krāslavas rajona padome, Preiļu rajona padome, Rēzeknes pilsētas dome, Viļānu pilsētas dome, Maltas pagasta padome

LT partneri: Zarasu rajona pašvaldība, Utenas rajona pašvaldība, Ignalinas rajona pašvaldība, Anīkšču rajona pašvaldība, Visaginas pašvaldība, Kupišķu rajona pašvaldība

Saskaņā ar Preiļu rajona reorganizācijas plānu 2009. gada 7 .septembrī Aglonas novada dome pārņēma no Preiļu rajona padomes projektu “Harmoniska pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās” ERAF programmā.

2009. gadā tika īstenots izstrādātais tehniskais projekts „Aglonas ciemata ielu un valsts nozīmes ceļu apdzīvotā vietā apgaismojuma rekonstrukcija satiksmes drošības uzlabošanai”. Somersetas, Daugavpils, Jaunaglonas, Krāslavas, Livdānu ielās tika uzstādītas jaunas gaismas konsoles un nomainīti gaismekļi, palielināta elektrības pieslēguma jauda. Aglonas ciemā uzstādīti īpaši triecienizturīgi balsti drošības uzlabošanai, kas atgādāti no Igaunijas. Uzstādot apgaismojuma metāla balstus, tika sakārtotas un nostiprinātas arī ceļu nomales.

2010.gadā tika uzsākta jaunu 4 tehnisko projektu sagatavošana apgaismojuma ierīkošanai un ietvju izbūvei Alejas, Somersētas, Jaunaglonas, Krāslavas, Jaudzemu ielās. Projektētājiem grūtības sagādāja Aglonas esošais vēsturiskais plānojums, kur īpašnieku ēkas atrodas  Vasts ceļu īpašumā, vai īpašnieku zemes robežas piekļaujas pie pašvaldību ielu nodalījuma joslām.

Izstrādāti šādi tehniskie projekti:

Ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcija/celtniecība Jaudzema, Broka, Kalnu  ielās, Aglonā, Aglonas pag.;

Ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcija/celtniecība Alejas ielā, Aglonā, Aglonas pag.;

Gājēju ietves celtniecība Somersetas ielā, Krāslavas ielā  Aglonā, Aglonas pag.;

Gājēju ietves celtniecība Jaunaglonas  ielā, Aglonā, Aglonas pag.

Projekta ietvaros Aglonas novada komanda piedalījās drošības kampaņā Rēzeknē un ieguva otro vietu orientēšanās sacensībās.

2010.gada  1. septembrī Aglonā un Jaunaglonā notika akcija „Steidzies droši”. Bebrs  kopā ar Aglonas policijas iecirkņa pārstāvi atgādināja  bērniem un arī vecākiem, ka ceļu satiksmes noteikumi un drošība jāievēro gan skolēniem, gan pieaugušajiem.

Aglonas novada domes, kā sadarbības partnera kopējās projekta izmaksas  - 135879 EUR , no tām ERAF finansējums 115497,15 EUR, nacionālais finansējums -17324,57 EUR, kas sadalās -5 % valsts budžeta finansējums un 10 % – pašvaldības finansējums.