Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Tīrāku un zaļāku kopienu veidošana Latvijas – Lietuvas austrumu pierobežas reģionos”/„Green Investments”

Saturs atjaunots: 12.07.2012.

Projekta nosaukums – Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts Tīrāku un zaļāku kopienu veidošana Latvijas – Lietuvas austrumu pierobežas reģionos”/„Green Investments” Nr. LLII – 100

Projekta realizācijas termiņš – 14.01.2010. – 03.11.2010.

Projekta izmaksas – 16388 EUR (90% ERAF, 10% pašvaldības līdzfinansējums).

Projekta rezultāts – Projekts  īstenots Ludzas un Rēzeknes pilsētās, Rēzeknes, Aglonas un Krāslavas novados (LV), Anīkšču, Utenas un Kupišķu rajonos (LT), kā rezultātā  sakopti un vizuāli uzlaboti 11 dabas objekti (pludmales, ainaviskie dīķi, parki un skvēri). Aglonā sakopta, labiekārtota estrādes teritorija, iestādīts dekoratīvais dzīvžogs. Stādīšanas talkā tika iesaistīti tuvāko skolu jaunieši  no Aglonas vidusskolas un Jaunaglonas arodvidusskolas, kā arī jaunieši, kuri dzīvo Aglonā, bet mācās citās skolās. Sakārtots neliels purva stūrītis pie autoostas, uzstādīti divi soliņi,  pie domes informācijas stends.  Notika jauniešu apmācību programma 3 dienu garumā. Uz Kupišķiem  devās divi jaunieši no katras projektā iesaistītās teritorijas un projekta koordinators.