Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Zaļās aktivitātes

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

Šajā gadā Aglonas novada dome iesaistās Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa 2007.-2013. gadam ietvaros līdzfinansētā projekta „Zaļās investīcijas” īstenošanā, kura aktivitātes paredz, zaļi investējot, veidot pievilcīgu un ilgtspējīgu apkārtējo dzīves vidi 8 Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas un Lietuvas pierobežas pašvaldībās.

14.janvārī Ludzā notika Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLII – 100 „Tīrāku un zaļāku kopienu veidošana Latvijas – Lietuvas austrumu pierobežas reģionos”/„Green Investments” projekta Vadības komitejas sēde, kuras laikā projektā iesaistīto partneru – pilsētu un novadu priekšsēdētāji – 5 pārstāvji no Latvijas un 4 pārstāvji no Lietuvas parakstīja projekta īstenošanas līgumu.
Projekts tiek īstenots Ludzas un Rēzeknes pilsētās, Rēzeknes, Aglonas un Krāslavas novados (LV), Anīkšču, Utenas un Kupišķu rajonos (LT), kā rezultātā tiek sakopti un vizuāli uzlaboti 11 dabas objekti ( pludmales, ainaviskie dīķi, parki un skvēri ), kas nodrošinās pilnvērtīgāku atpūtu, estētisku baudījumu un pozitīvu emociju iegūšanu.

Rudenī paredzēts izveidot Eiroreģiona „Ezeru zeme” draudzības skvēru, kur košumkrūmus un dekoratīvos kociņus stādīs visu projektā iesaistīto dalībnieku (pilsētu un novada domju) priekšsēdētāji.

Projekta paredzētās aktivitātes tiek virzītas uz projekta teritorijā dzīvojošo jauniešu iesaistīšanu vides sakopšanas un citās kampaņās.

Projekta īstenošana veicinās iedzīvotāju izpratni par ilgtspējīgu dzīves vides veidošanu, īpaši, dabas resursu saudzīgu izmantošanu.

Aglonā šī projekta ietvaros jau tika sakopta, labiekārtota estrādes teritorija. Tika iestādīts dekoratīvais dzīvžogs. Dzīvžoga stādīšanas pasākumā tika iesaistīti tuvāko skolu jaunieši (Aglonas vidusskolas un Jaunaglonas arodvidusskolas jaunieši), kā arī jaunieši , kas dzīvo Aglonā, bet mācās citās skolās.

Iepriekš tika veikti dažādi priekšdarbi (26., 27.aprīlī estrādes žoga teritorijā ar traktoru tika rakta tranšeja, atvesta un tranšejā sabērta melnzeme ), lai talkas dienā (29.aprīlī) jaunieši varētu stādīt krūmiņus. Kopumā šajā dienā tika sastādīti dekoratīvie krūmiņi.

Projekta ietvaros ir paredzēts piedalīties sakopšanas talkās ne tikai savā novadā, bet doties palīgā sakopt teritoriju arī pie kaimiņiem. 7.maijā  projekta koordinatore , novada domes darbiniece un 2 jaunieši devās „talkot” uz Kupišķiem.Tu milzīgā teritorijā ( apm.2 ha) tika vākti un mesti traktora piekabē nogrieztie krūmi, kā arī izmestie atkritumi.

Projekta „Green Investments „ietvaros jūlija beigās Lietuvā paredzēta jauniešu apmācību programma 3 dienu garumā. Uz Kupišķiem dosies divi jaunieši no katras projektā iesaistītās teritorijas un projekta koordinators.

Projekts norisinās divos posmos( pavasarī un rudenī).

Rudenī Aglonā tiks sakopts un labiekārtots nelielais purva stūrītis pie autoostas.

Vēl projekta ietvaros paredzēts uzstādīt divus soliņus un informācijas stendu.

Projekta „Green Investments „ koordinatore Aglonā I.Ukina