Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras sakārtošana un būvniecība

Saturs atjaunots: 12.07.2012.

 

 

 

Projekta nosaukums - “Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras sakārtošana un būvniecība Nr.11-03-L32100-000017 ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) atklātā  iesniegumu projekta konkursa pasākums “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”

Projekta kopējās izmaksas – 176468.61 LVL, pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10%

Projekta realizācija – 2011.g. 16.marts  - 2012. gada 30. septembris.

Projekta rezultāts – Īstenojot projektu, tiks sakārtota Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūra, kas uzlabos ciema iedzīvotājiem satiksmes organizāciju  un transporta infrastruktūru. Tiks ierīkotas gājēju pārejas, sabiedriskā transporta pieturvieta,  izveidotas ietves, veloceliņi.