Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas saieta nama materiāli tehniskās bāzes pilnveide un modernizācija

Saturs atjaunots: 12.07.2012.

 

 

 

Projekta nosaukums – „Aglonas saieta nama materiāli tehniskās bāzes pilnveide un modernizācija Nr. 09-03-LL12-L413201-000004 ES ELFLA atklātā projektu konkursa pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitāte “Iekārtu tehnikas, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma  iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”

Projekta realizācijas termiņš – 29.12.2009. – 05.08.2010.

Projekta kopējais finansējums – 5989,25-LVL. ELFLA – 75%, pašvaldība – 25%

Projekta mērķis un rezultāts – Pilnveidojot un modernizējot sabiedriskā centra – saietu nama materiālo bāzi,  dažādojot  pasākumu norisi un nodrošinot to ar augstākas kvalitātes apskaņošanas un apgaismošanas iekārtām, Aglonas novada iedzīvotājiem uzlabota kultūras pakalpojumu pieejamība un kvalitāte.Iegādāta aparatūra, apskaņošanas tehnika, gaismas iekārtas. Skaņas un gaismas labāka kvalitāte piesaistījusi apmeklētājus, palielinājies saieta nama apmeklētāju skaits. Saieta nama interešu pulciņi ieguva plašākas iespējas nodarbību un mēģinājumu laikā.