Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Basketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā

Saturs atjaunots: 30.07.2012.

 

 

 

Projekta nosaukumsBasketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā

  Nr. 11-03-LL22-L413101-0000004 Lauku atbalsta dienesta izsludinātā ELFLA projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošana teritorijā”

Projekta realizācijas termiņš – 19.12.2011. – 27.02.2013.

Projekta kopējās izmaksas – 14722,52 LVL (90% ELFLA, 10% pašvaldības līdzfinansējums ).

Projekta mērķis un rezultāts  – atjaunot Šķeltovas pagastā  laukumu, kas būtu pieejams un izmantojams kā kultūras pasākumu organizēšanai, tā arī sporta (basketbola) aktivitātēm.