Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Biedrības “Neaizmirstule”materiāli tehniskās bāzes pinveide

Saturs atjaunots: 12.07.2012.

 

 

 

Projekta nosaukums –  Biedrības “Neaizmirstule”materiāli tehniskās bāzes pinveiderealizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai   Lauku attīstības programmas pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Projekta  izmaksas – 4107,00 LVL, no tiem 10 %  biedrības līdzfinansējums.

Projekta mērķis un rezultāts – veicot biedrības “Neaizmirstule” darbības analīzi, anketējot biedrības dalībniekus un apzinot Aglonas novada sabiedrības vēlmes, secināts, ka 78% no projekta mērķgrupas – Aglonas novada lauku cilvēki izteica vēlmi apmeklēt dažādus kursus, seminārus, piedalīties un  pilnveidot spējas. Biedrībai ir nepieciešamās telpas, pieredzējuši un kompetenti cilvēkresursi sabiedrisko aktivitāšu organizēšanai, materiāli tehniskā  bāze papildināta  ar modernu, mūsdienu tehnoloģijām atbilstošu multimediju projektoru, datortehnikas komplektu, TV, DVD komplektu, fotoaparātu.