Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Estrādes celtniecība Aglonas novada Grāveru pagastā

Saturs atjaunots: 16.07.2012.

 

 

 

Projekta nosaukums – Estrādes celtniecība Aglonas novada Grāveru pagastā

Nr.2012/1.1./2./2

Projekta realizācijas termiņš – 10.09.2012. – 02.09.2013.

Projekta kopējas izmaksas – 14708.92 LVL T.sk. 10% Aglonas novada domes līdzfinansējums

Projekta mērķis un rezultāts – Veicinot atpūtas un kultūras pasākumu aktivitāšu kvalitatīvu un daudzveidīgu attīstību, Aglonas novada Grāveru pagastā tiks izbūvēta brīvdabas estrāde, sakārtota un sakopta vide. Izveidota vieta, kur pagasta un novada organizācijām un pašvaldības kolektīviem organizēt dažāda veida ( kultūras, atpūtas, sporta, izglītojošus u.c.) pasākumus. Tiks izveidota un sakārtota telpa, kas būs pieejama arī citiem sabiedrības locekļiem (dažādu vecumu un sociālo grupu iedzīvotājiem) aktivitāšu realizēšanai, kas veicina sadarbību un pieredzes apmaiņu starp dažādām kopienām.  Vasaras sezonā būs iespēja aicināt dažādas muzikantu grupas, rīkot zaļumballes un diskotēkas.