Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Grāveros atklāta brīvdabas estrāde

Saturs atjaunots: 27.06.2013.

Raito deju soļu ritmā, skanot bērnu un pašdarbības kolektīvu balsīm, pirms Līgo svētkiem, 21.jūnijā Grāveros  atklāta brīvdabas estrāde. Uz oficiālo atklāšanu  pulcējās krietns pulks skatītāju, lai kopā priecātos par jauno estrādi, par vēl vienu jauku un sakārtotu vietu Aglonas novadā, Grāveru pagastā.

 

 

 

 

Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe atklāja pasākumu un savā uzrunā izteica gandarījumu par jauno estrādi. Tradicionālo sarkano lentu pārgrieza  Grāveru pagasta pārvaldes vadītāja Aina Buiniča un Aglonas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas speciāliste, Grāveru estrādes projekta vadītāja Anita Podskočija.

 

 

 

 

Vakara gaitā uz skatuves iznāca un klātesošos priecēja nevien pašmāju kolektīvi, bet arī kaimiņi, Krāslavas novada Skaistas pagasta un Izvaltas pagasta kolektīvi. Skanēja pateicības vārdi un laba vēlējumi turpmākajiem sarīkojumiem.

 

 

 

 

Pēc koncerta visi ielīgoja Līgo svētkus, ikviens varēja cienāties ar mājas sieru, kvasu, saldumiem, nobaudīt Krāslavas alu no mucas.

Līdz rītausmai varēja lustēties un deju soli griezt kopā ar pagastā visiecienītāko muzikantu Valēriju Zamjatinu.

Grāveru pārvalde pateicas brīvdabas estrādes atklāšanas pasākuma sponsoriem:

Z/S „Sapnis, firmai „Elli V”, Oskaram Zablockim un  mājsaimniecēm Vikai Bižānei, Ģertrūdei Stopulei, Inesei Eglei par garšīgajiem Jāņu sieriem.

Grāveru etrādē  vasaras sezonā  tiks rīkoti kultūras pasākumi, zaļumballes un diskotēkas.

Lai sarīkojumi vienmēr ir plaši apmeklēti un interesanti ikvienam!

 

 

 

Latgales Reģionālās TV sižets - http://www.youtube.com/watch?v=i4RNLxPMy8k

Grāveru estrāde izbūvēta Lauku atbalsta dienesta izsludinātā ELFLA projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. gadam pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošana teritorijā”  projekta “Teritorijas labiekārtošana ar estrādes ierīkošanu Aglonas novada Grāveru pagastā” (nr.12-03-LL22-L413201-000001)  ietvaros.

Projekta realizācijas termiņš – 07.05.2012. – 30.07.2013.
Projekta kopējās izmaksas – 13253.63 LVL (90% ELFLA, 10% pašvaldības līdzfinansējums).