Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Livdānu ielas rekonstrukcija Aglonas novada Aglonas ciemā

Saturs atjaunots: 16.07.2012.

 

 

 

Projekta nosaukums –  Livdānu  ielas rekonstrukcija Aglonas novada Aglonas ciemā

Nr. 03-L32100-000228 ES ELFLA  konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākums “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”.

Projekta realizācijas termiņš –  13.02.2012. – 10.11.2013.

Projekta  izmaksas – 45000,-LVL (pašvaldības līdzfinansējums 10%)

Projekta mērķis  un rezultāts – sakārtot un atjaunot Aglonas ciema ielu infrastruktūru iedzīvotājiem, uzlabojot satiksmes organizāciju. Aglonā tiks rekonstruēta Livdānu iela, garums 0,29km.