Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde Šķeltovas saieta namam

Saturs atjaunots: 12.07.2012.

 

 

 

 

Projekta nosaukums - Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde Šķeltovas saieta namam  Nr.11-03-LL22L413201-000006

Projekta kopējās izmaksas – 9039,36 LVL, projekta attiecināmās izmaksas 7409,31 LVL, pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā jeb 903,95 LVL

Projekta realizācijas termiņš – 7.11.2011. – 30.05.2012.

Projekta mērķis, rezultāts  – uzlabot Šķeltovas saieta nama materiāltehnisko aprīkojumu iedzīvotāju sabiedriskās dzīves aktivizēšanai un apdzīvotības saglabāšanai. Projekta rezultātā nomainīti skatuves aizkari. Iegādāti jauni krēsli, sienas spoguļi un pakaramie, mēbeles, projektors, ekrāns, tāfele, portatīvais dators un printeris saieta nama direktores kvalitatīvākai darbu veikšanai, nepieciešamo materiālu iegūšanai, pasākumu organizēšanas nodrošināšanai, kā arī izglītojošu pasākumu pilnveidošanai.