Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Sabiedriskā centra materiāli tehniskās bāzes pilnveide Aglonā

Saturs atjaunots: 12.07.2012.

 

 

 

Projekta nosaukums –  Sabiedriskā centra materiāli tehniskās bāzes pilnveide AglonāNr. 09-03-LL12-L413202-000004

Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās  lauksaimniecības pārvaldes  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) finansējuma  Lauku attīstības programmas pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Projekta kopējās izmaksas - Ls 7998,- ELFLA finansējums 75%, Aglonas novada domes līdzfinansējums 25%

Projekts  realizācijas termiņš  – 29.12.2009. – 20.10.2010.

Projekta  mērķis un rezultāts –  sabiedriskais centrs aprīkots ar mūsdienīgu akustiskās aparatūras komplektu, kurā ietilpst akustiskā sistēma, MD atskaņotājs, DJ mikšerpults, mikrofonu un skandu statīvi.  Aprīkojot Aglonas novada saietu namu ar jaunu un mūsdienīgu aparatūru, uzlabojās pasākumu apskaņošanas kvalitāte, uzlabota dzirdamība, kā arī piesaistīti jauni dalībnieki sabiedriskajā  dzīvē. Tiek rīkoti kvalitatīvi apskaņoti koncerti, mācību semināri  un lekcijas.