Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Saieta nama un tā teritorijas vienkāršotā rekonstrukcija

Saturs atjaunots: 12.07.2012.

 

 

 

Projekta nosaukums –  Saieta nama un tā teritorijas vienkāršotā rekonstrukcija

Nr. 08-03-L32100-000128 Eiropas Lauksaimniecības  fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu  konkursa Latvijas Lauku attīstības   programma 2007.-2013.gadam 321.pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”

Projekta kopējās izmaksas – LVL 57261,08

Projekta realizācijas termiņš – 2008. – 2010.

Projekta mērķis un rezultāts – remontdrabi tika veikti, lai uzlabotu telpu funkcionalitāti, pārplānojot telpas atbilstoši pašreizējām vajadzībām, kā arī uzlabojot ēkas estētisko noformējumu, drošību un energoefektivitāti. Tika mainīta atsevišķu telpu funkcija bez pārbūves. Projekts nodrošināja piemērotus apstākļus pasākumu organizēšanai un nodarbībām, līdz ar to veicinot iedzīvotāju un viesu motivāciju izmantot kultūras nama telpas. Projekta rezultātā veikta saietu nama vienkāršotā rekonstrukcija un labiekārtošana, kas nepieciešams kultūras pasākumu organizēšanai Aglonas novadā, dažādu mākslinieciskās pašdarbības pulciņu nodarbībām. Labiekārtota teritorija pie saietu nama. Atjaunots žogs un ierīkoti gājēju celiņi. Saietu namā izveidotas divas jaunas telpas – palīgtelpa un arhīvs kultūras nama dokumentācijas glabāšanai.