Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Sociālās aprūpes centra “Aglona” teritorijas labiekārtošana

Saturs atjaunots: 12.07.2012.

 

 

 

Projekta nosaukums –  Sociālās aprūpes centra “Aglona” teritorijas labiekārtošana

Nr.11-03-LL12-L413201-000011 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

Projekta izmaksas – 4729,86 Ls, SAC “Aglona”  sedz neattiecināmās izmaksas – 1248,99 Ls un pašvaldības finansējums 10% apmērā jeb 387,69 Ls.

Projekta realizācija – 01.09.2011.līdz 31.10.2012.

Projekta rezultāts -  Labiekārtojot  SAC “Aglona” teritoriju, sakopjot un iekārtojot  atpūtas vietu, SAC iemītnieki varēs ērti un pilnvērtīgi  pavadīt  brīvo  laiku. Tiks uzstādītas dārza mēbeles, rožu arka, iegādāti košumkrūmi,  pļaujmašīna, strūklakas sūknis, kā arī nobruģēts celiņš. Šis projekts dod iespēju turpināt iesāktos darbus,  jau 2011.gada pavasarī  izveidota ugunskura vieta, uzstādītas šūpoles. Atpūtas vietas ierīkošana nesīs pozitīvu ieguldījumu sirmgalvju ikdienā un svētku reizēs.