Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības attīstība

Saturs atjaunots: 12.07.2012.

Projekta nosaukums –  Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības attīstībaNr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/112/080  izstrādāts VARAM ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

Projekta realizācijas termiņš – 30.04.2010. – 29.10.2011.

Projekta izmaksas – Ls 390829.44,-  85% finansējumu sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds un 15% sastāda Aglonas novada pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta mērķis un rezultāts – atjaunot ūdensapgādes tīklus ciema teritorijā, nodrošinot stabilu ūdens padevi pieslēgtajiem ciema iedzīvotājiem,  piedāvāt pieslēguma iespējas jauniem patērētājiem, izveidot jaunus ūdensvada sacilpojumus, samazināt ūdens zuduma apjomus. Ūdens uzskaites sistēmas uzlabošanai  ūdens mērītāju uzstādīšana  lielākajiem patērētājiem. Paplašināts kanalizācijas tīkls privātmāju sektorā, piedāvājot pieslēguma iespējas jauniem patērētājiem. Tehniskais projekts Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības sistēmas atjaunošanā. Atbilstoši darba uzdevumam, veikta 1896 m ūdenssaimniecības tīklu rekonstrukcija, kanalizācijas tīklu paplašināšana 1383 m, kanalizācijas spiedvadu izbūve 425,5 m  (kopējais tīklu garums 3704,5 m)  un 3 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve.