Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada skolu informatizācija

Saturs atjaunots: 12.07.2012.

 

 

 

Projekta nosaukumsAglonas novada skolu informatizācijaNr.2010/0050/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/539

2010.gada 4.februārī noslēgta vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātes 3.2. „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātes 3.2.2.1. „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” apakšaktivitātes 3.2.2.1.2. „Izglītības iestāžu informatizācija”

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas -  LVL 17403.64 Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums  LVL14793.09, kas sastāda 85% un Latvijas valsts budžeta finansējums 2610.55 LVL, kas sastāda 15% .

Projekta realizācijas termiņš -  2010. gada 1. janvāris – 2012. gada 30. jūnijs.

Projekta mērķis un rezultāts – Aglonas novada izglītības iestāžu  nodrošināšana ar atbilstošu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, lai izglītības iestādēs un izglītības procesā plašāk un efektīvāk izmantotu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, līdz ar to uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti Aglonas novada skolās.

Projekta ietvaros Aglonas novada izglītības iestādēs (Grāveru pamatskolā, Priežmalas pamatskolā un Šķeltovas pamatskolā)  iegādāti 3 portatīvie datori, 6 stacionārie datori un 3 multimēdiju komplekti, kurā  ietilpst portatīvais dators, projektors, interaktīvā tāfele un digitālā datu kamera.