Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Bērnu centrs top

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

Lai  attīstītu alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību, izveidojot bērnu brīvā laika pavadīšanas centru Aglonā, Aglonas novada pašvaldība piedalās Eiropas Savienības fonda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.prioritātes “Infrastruktūra  cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.4.pasākuma “ Nodarbības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” 3.1.4.4.aktivitātes “ Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” projekta Nr.3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/058/010 „Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra izveidošana Aglonā”, projekta relizācija un īstenošana uzsākta 2009.gada rudenī, kad tika parakstīta vienošanās ar Valsts Reģionālās attīstības aģentūru. Šobrīd bērnu centrā notiek ēkas iekštelpu apdares darbi un fasādes apdare. Augustā tiks veikta iepirkšanas procedūra  bērnu centra aprīkojuma iegādei: mēbelēm; galda spēlēm; datortehnikai.

Ieguldījums tavā nākotnē

Projekta kopējās  attiecināmās izmaksas 235439.00 LVL, no tām Eiropas Savienības finansējums veido 85% jeb 200123.00 LVL,  valsts budžeta dotācija pašvaldībām veido 7.5% jeb 17658.00 LVL, pašvaldības finansējums veido 7.5% jeb 17658.00 LVL

Projekta ietvaros tiks veikta bērnu brīvā laika pavadīšanas centra ēkas rekonstrukcija un veikti tās iekārtošanas darbi, nodrošinot vides pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Centra pakalpojumi nodrošinās sociālo prasmju attīstību un izglītošanos vairāk kā 100 novada bērniem un jauniešiem.

Tiks radīti maksimāli labvēlīgi apstākļi katra bērna personības attīstībai, ievērojot  individuālās spējas, intereses, kā arī vecuma īpatnības. Projekta rezultātā ieguvēji būs gan sabiedrība, gan skola, gan bērnu vecāki, kuri varēs lietderīgāk plānot savu laiku, būt arī mierīgi un droši par savu bērnu.

Centrā būs iespējams vadīt nodarbības interešu izglītības jomās, bērni varēs pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, gaidot vakarā skolas autobusus, kā arī būs telpas, kurās bērni pēc skolas varēs uzkavēties ilgāk un pavadīt laiku, gaidot, kamēr vecākiem beigsies darbs un reizē doties uz mājām. Centrā bērni arī būs drošībā un ar interesantām nodarbēm aizņemti,  ļaujot vecākiem lietderīgi plānot savu darba laiku. Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra izveidošana ir alternatīvās aprūpes pakalpojums, ko izmantos visa novada skolu skolēni.

Pēc pašvaldības atklātā iepirkumu konkursa nolikuma rekonstrukcijas darbus veic būvfirmas SIA „Wall Baltic”. Centrs tiek veidots pašvaldībai piederošajā ēkā Daugavpils ielā 8, Aglonā. Būvuzraudzību veic SIA „Ecointelligence”, autoruzraudzību – SIA „REM PRO”, kura ir arī tehniskā projekta izstrādātāja.