Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

ERAF atbalsta datoru iegādi skolām

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

Ieguldījums Tavā nākotnē 

 

 

Saskaņā ar vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas 2007.-2013. gadam “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes “Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.2.pasākuma “IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.aktivitātes “Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.2.apakš­aktivitāti “Izglītības iestāžu informatizācija”  projekta Nr.2010/0050/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/539 “Aglonas novada skolu informatizācija” īstenošanu, Aglonas novada pamatskolā tiks iegādāti:

- 2 portatīvie datori (Grāveru pamatskola);

- 2 portatīvie datori un 6 stacionārie datori, kā arī tika veikta lokālā datortīkla ierīkošana (Priežmalas pamatskola);

- 2 portatīvie datori (Šķeltovas pamatskola).

Kopējais projekta finansējums – 17403.64 LVL, no kuriem 14793.09 LVL (85 %) ir ERAF finansējums), bet 2610.55 LVL (15 % ) ir valsts finansējums.