Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Informatizācija uzlabos izglītības kvalitāti

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

Ieguldījums Tavā nākotnē 

 

 

Aglonas novadā turpinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta. Nr.2010/0050/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/539 “Aglonas novada skolu informatizācija” īstenošana.Projektā iesaistītie partneri ir Aglonas novada dome, Šķeltovas pagasta pārvalde, Grāveru pagasta pārvalde un  Kastuļinas pagasta pārvalde.

Visās izglītības ietādēs plānota multimediju tehnikas attīstība. Priežmalas pamatskolā ir veikta lokālā datortīkla ierīkošana. Rezultātā Aglonas novada izglītības iestādes tiks nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošanos.

Kopējais projekta finansējums – 17403.64 LVL, no kuriem 14793.09 LVL (85 %) ir ERAF finansējums), bet 2610.55 LVL (15 % ) ir valsts finansējums.