Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Aglonas vidusskolā

Saturs atjaunots: 12.07.2012.

 

 

 

Projekta nosaukums –  Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Aglonas vidusskolā

Projekta kopējās izmaksas – 105017 LVL, no tām 83633 LVL ir ERAF finansējums, valsts budžeta dotācija 7379 LVL. Pašvaldības līdzfinansējums ir 14005 LVL.  ERAF finansējums – 85%, nacionālais – 15%, Aglonas novada līdzfinansējums – puse no nacionālā līdzfinansējuma jeb 7,5%

Realizācijas termiņš – 2010.gada 31.decembris

Projekta mērķis un rezultāts – Aglonas vidusskolā  nodrošināta atbilstoša materiālā bāze kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei. Pateicoties projekta realizācijai, mācību telpas kļuvušas  ērtākas, gaišākas, arī darbs šados kabinetos sokas labāk, nepieciešamības gadījumā telpas var aptumšot ar žalūzijām, kabinetos katram audzēknim  tiek atvēlēta sava vieta, kur veikt eksperimentus un laboratorijas darbus. Izglītojamie mācību procesu apgūst kvalitatīvāk, arī zināšanas kļūst arvien labākas. Ķīmiju, bioloģiju, fiziku un matemātiku māca atsevišķās klasēs. Katrā kabinetā ir jaunas mēbeles, soli, galdi un jaunas izlietnes, kā arī iegādāti jauni mācību līdzekļi – datori, sensori, mēraparāti, interaktīvās tāfeles, katrā kabinetā – dators un projektors ar aprīkojumu.