Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā

Saturs atjaunots: 12.07.2012.

 

Projekta nosaukums –  Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemāNr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/113/081

Izstrādāts Vides ministrijas ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

Projekta realizācijas termiņš – 01.01.2011.. – 30.08.2011.

Projekta izmaksas – Ls 393214.15LVL. 85% finansējumu sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds un 15% sastāda Aglonas novada pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta mērķis un rezultāts – Kastuļinas pagastā  atjaunoti un izbūvēti ūdens ieguves avoti, rekonstruēta lielākā daļa ūdensapgādes sistēmā, nodrošinot kvalitatīvu ūdens padevi visā Priežmalas ciemā un samazinot ūdens zuduma apjomus. Izbūvēts tīrā ūdens rezervuārs ar otrā pacēluma sūkņiem, kas nodrošina stabilu ūdens padevi un ugunsdzēsības prasības ciemā, veikta vecā urbuma tamponāža. Iegādāta autonoma elektrības stacija, paplašināta kanalizācijas sistēma, izbūvēta notekūdeņu attīrīšanas iekārta Priežmalas ciema Zabludovkas daļā. Izbūvēts jauns ūdensapgādes urbums dziļumā ap 60m, nomainīts ūdensvads  un ierīkots kanalizāciju tīkls Līvānu māju rajonā, apvienots ūdensapgādes tīkls sākot no tautas nama līdz Zabludovkas divstāvu mājai, ūdensvada garums 520m.