Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

“Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra” būvniecība

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

eraf_eu_ieguldiujums_tava_nakotne

Klāt pavasaris, jau atlidojuši gājputni. Pavasaris vienmēr nāk ar jaunām domām un cerībām, ar saules apmirdzētu apņemšanos dzīvē ieviest pozitīvas pārmaiņas. Aglonas novada pašvaldība, rūpējoties par bērniem un jauniešiem, piedalās Eiropas Savienības fonda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1. prioritātes “Infrastruktūra  cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.4. pasākuma “ Nodarbības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” 3.1.4.4. aktivitātes “ Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” projekta Nr. 3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/058/010 „Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra izveidošana Aglonā”, par kura īstenošanu 02.09.2010. tika parakstīta vienošanās ar Valsts Reģionālās attīstības aģentūru.

Projekta kopējās izmaksas  attiecināmās izmaksas 235439.00 LVL, no tām Eiropas Savienības finansējums veido 85% jeb 200123.00 LVL,  valsts budžeta dotācija pašvaldībām veido 7.5% jeb 17658.00 LVL, pašvaldības finansējums veido 7.5% jeb 17658.00 LVL.

bblc-aglona

Projekta ietvaros tiks veikta bērnu brīvā laika pavadīšanas centra ēkas rekonstrukcija un veikti tās iekārtošanas darbi, nodrošinot vides pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta rezultātā centra pakalpojumi- brīvā laika pavadīšana, nodrošinot bērnu sociālo prasmju attīstību un izglītošanos- būs pieejami līdz 100 novada bērniem un jauniešiem.

Pēc pašvaldības atklātā iepirkumu konkursa nolikuma rekonstrukcijas darbus veic būvfirmas SIA „Wall Baltic”. Centrs tiek veidots pašvaldībai piederošajā ēkā Daugavpils ielā 8, Aglonā. Būvfirma ir uzsākusi rekonstrukcijas darbus, telpas tiks rekonstruētas tā, lai apmeklētāji ar kustību un funcionālajiem traucējumiem arī varētu tur pavadīt savu brīvo laiku. Būvuzraudzību veic SIA „Ecointelligence”, autoruzraudzību veic SIA „REM PRO”, kura ir arī tehniskā projekta izstrādātāja.

Centrā tiks radīti maksimāli labvēlīgi apstākļi katra bērna personības attīstībai, ievērojot viņu individuālās spējas, intereses, kā arī vecuma īpatnības. Ieguvēji būs gan sabiedrība, gan skola, gan bērnu vecāki, kas varēs lietderīgāk plānot savu laiku, būt mierīgi un droši par savu bērnu.