Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai

Saturs atjaunots: 12.07.2012.

 

 

 

Projekta nosaukums –  “Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai” Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/041

Projekta finansējums -12981,79 LVL (100%  apmērā līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds)

Projekta realizācijas termiņš – 01.09.2011. – 30.06.2012.

Projekta mērķis un rezultāts – Aglonas novada darbinieku kapacitātes paaugstināšana un panākt aktīvāku, kvalitatīvāku pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politisko instrumentu un pārējo  ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu, pasākumu īstenošanā.

Veikta projektu izpēte Aglonas novadā, izveidota interaktīvā karte par novada projektu pieredzi un attīstības perspektīvām,  Aglonas novada pašvaldības darbinieki piedalījās apmācībās: 23. un 24.janvārī  “Iepirkumu vadības process projektos”, 6.-7.februārī “Stresa vadība un profesionālās izdegšanas profilakse” ,  1.-2.martā “ES finansējuma un attiecināmo izmaksu uzskaite grāmatvedībā”, 12.-13.martā  “Komunikācija un publicitātes prasības ES projektos”, 27.martā “Laika menedžments projektos”.  Apmācības vadīja SIA Baltijas Datoru akadēmijas pasniedzēji. Katrā apmācību kursā piedalījās 25 pašvaldības darbinieki. 2011.gada 16.decembrī novada domes, pārvalžu un iestāžu 20 darbinieki apmeklēja Rēzeknes novadu, kur tikās ar novada projektu vadītājiem, iepazinās ar realizētajiem projektiem, dalījās pieredzē, kā arī apmeklēja Bērzgales, Nautrēnu, Dricānu un Gaigalavas pagastus. 2012.gada maijā notika pieredzes apmaiņas brauciens  uz Aknīstes novadu.