Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai

Saturs atjaunots: 12.07.2012.

 

 

 

Projekta nosaukums –  Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanaiNr.1DP/1.3.1.5.0/09/IPIA/NVA/001

Projekta kopējās izmaksas –  328033.31 LVL (ESF 100%)

Realizācijas termiņš – 15.09.2009. – 16.12.2011.

Projekta mērķis, rezultāts – darba praktizēšanā iesaistīti 67 NVA norīkotie bezdarbnieki 20 darba praktizēšanas vietās.  Labiekārtota un sakārtota Aglonas, Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas teritorija. Veikti palīgdarbi sociālajā aprūpē, 55m3 malkas sagatavošana, pašvaldības ceļa malu 25km sakopšana un krūmu izciršana.